Zahraniční obchod se v srpnu propadl do schodku 3,8 miliardy

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 3,8 mld. Kč, který byl meziročně o 25,4 mld. Kč menší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 17,2 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích. Přebytek obchodu se stroji a zařízeními stoupl o 4,5 mld. Kč a o stejnou částku (přechodem z pasiva do aktiva) vzrostla bilance obchodu s elektrickými zařízeními.

Ilustrační fotografie

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles přebytku obchodu s elektřinou o 10,6 mld. Kč. Deficit se zvětšil u obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,1 mld. Kč a kladné saldo ostatních dopravních prostředků kleslo o 1,1 mld. Kč.

Kladná bilance zahraničního obchodu se státy EU se v srpnu meziročně zhoršila o 4,2 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 29,6 mld. Kč.

„Z teritoriálního hlediska se obchodní bilance meziročně nejvíce zlepšila s Ruskem (o 22,3mld), Čínou (o 7,0mld) a Polskem (o 5,4mld) a zhoršila se především se Slovenskem (o 4,7mld) a Rakouskem (o 4,0mld),“ uvádí ekonom UniCredit Bank Jiří Pour.

Meziročně klesl vývoz o 6,0 % na 333,6 mld. Kč a dovoz o 12,2 % na 337,4 mld. Kč. Srpen 2023 měl stejný počet pracovních dní jako srpen 2022.

„V zahraničním obchodu se zbožím byl i druhý prázdninový měsíc ve znamení červených hodnot, přestože se deficit meziročně zmenšil. Obchodní bilance za srpen skončila záporná, dovoz meziročně poklesl a vývoz byl rovněž nižší. Vývoz výrazně ovlivnil pokles cen elektřiny, dovoz pokles cen ropy a zemního plynu,“ říká Stanislav Konvička z oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,5 % a dovoz o 1,7 %.

V lednu až srpnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,2 mld. Kč ve srovnání s deficitem 137,6 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 2,5 %, zatímco dovoz klesl o 4,4 %.

„Slábnoucí koruna sice teoreticky podporuje export, ale zatím se nejedná o zásadní posun ke slabším hodnotám. Pokud se koruna převalí přes hranici 25 korun za euro, bude to pro firemní cash-flow exportérů představovat dobrou zprávu,“ doplňuje Tomáš Volf z Citfin.

Doležal: Potřebujeme aktivně hledat nové trhy

„Srpnové statistiky zahraničního obchodu ukazují meziroční pokles vývozu o 6 %, meziměsíčně je to o 0,5 %. Ačkoliv se jedná o letní měsíce, které nepatří z pohledu exportu k nejsilnějším, je potřeba upozornit, že trend je znepokojující. Tento fakt do jisté míry koresponduje rovněž s meziročním poklesem průmyslové produkce. Z teritoriálního hlediska se meziročně snížil export mimo jiné do Německa a na Slovensko, našich hlavních vývozních trhů. U Polska zůstává mírný růst. Výrazně meziročně klesl export do Rakouska, a to o 27 %. Největší meziroční růst naopak zaznamenáváme u Indonésie a Mexika, ovšem nutno dodat, že podíly těchto zemí na celkovém vývozu jsou výrazně nižší,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade

„Vývoj exportu ukazuje, že je potřeba aktivně hledat nové trhy a posilovat naše pozice a kapacity v těch stávajících s využitím nástrojů a programů, které definujeme v naší strategii pro příští tři roky. V Mexiku jsme pro exportéry otevřeli nový Exportní inkubátor CzechTrade, spouštíme několik nových služeb zaměřených na startupy a vysoce inovativní firmy, posilujeme také přítomnost našich kanceláří například v USA nebo na Filipínách, což nám pomáhá diverzifikovat obchodní aktivity a otevřít nové trhy pro české firmy. Věříme také v sílu designu, který může přidat hodnotu produktům a zvýšit konkurenceschopnost českých firem v zahraničí, proto jsme nové služby spustili i v rámci Design Centra CzechTrade,“ dodává Radomil Doležal.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme