Zahraniční obchod se zbožím skončil v červnu v přebytku

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,2 mld. Kč, což byl meziročně o 33,4 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 16,6 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích i nižšího dovezeného množství. Přebytek obchodu s motorovými vozidly stoupl o 7,8 mld. Kč a deficit obchodu se základními kovy se zmenšil o 3,8 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles aktiva obchodu s elektřinou o 3,8 mld. Kč, kovodělnými výrobky o 1,8 mld. Kč a odpadními produkty o 1,1 mld. Kč.

Ilustrační fotografie

Kladná bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červnu meziročně zlepšila o 15,1 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 18,5 mld. Kč. Meziročně stoupl vývoz o 1,0 % na 398,3 mld. Kč, zatímco dovoz klesl o 7,2 % na 380,1 mld. Kč. Červen 2023 měl stejný počet dní jako červen 2022.

„Obchodní bilance za červen byla ve sledovaném měsíci poprvé po dvou letech kladná. V plusových hodnotách se drží již šest měsíců v řadě, takže za první pololetí roku je v přebytku 80 miliard Kč. Pro srovnání, v prvním pololetí předchozího roku byla ve velmi podobné výši, ale se záporným znaménkem,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,7 % a dovoz o 0,4 %. V lednu až červnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 79,8 mld. Kč ve srovnání s deficitem 83,2 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 5,0 %, zatímco dovoz klesl o 2,4 %.

,,Statistické výsledky zahraničního obchodu v červnu potvrdily stagnující trend českého vývozu (+1 % oproti červnu minulého roku, 0,7 % meziměsíčně), mírně pozitivnímu výsledku pomohl poměrně úspěšný vývoz u silných kategorií jako jsou motorová vozidla (+16,7 % oproti červnu minulému roku), strojů a zařízení (+7,9 %) nebo elektrických zařízení (+12,4 %), u většiny ostatních exportních skupin však dochází k propadu nebo stagnaci. Do blízké budoucnosti by českému exportu mohl pomoci v současné době mírně oslabující kurz koruny,“ říká generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

EGAP otevírá Ukrajinu. Zahajuje příjem žádostí exportérů o pojištění

„Když se na červnový export podíváme z teritoriálního hlediska, můžeme po dlouhé době pozorovat meziroční pokles vývozu do sousedních zemí, jako je například Slovensko a Rakousko, jež jsou primárním cílem malých a středních podniků a u nichž tento trend pozorujeme od března, respektive dubna. Rovněž u Německa sledujeme od února klesající dynamiku vývozu, přičemž hodnoty vývozu za květen a červen se meziročně téměř nezměnily. Tento trh je náš největší exportní partner, s tím také počítáme a plánujeme jej posílit. Nyní má CzechTrade působnost v Düssledorfu a nově bude mít také v Mnichově, kde v ekonomicky zajímavém Bavorsku plánujeme podpořit české inovativní a technologické firmy,“ dodává Doležal.

„V minulém roce zahraniční obchod Česka – čistého dovozce plynu a ropy – trpěl dramatickým zdražováním obou surovin, které nastalo v důsledku války na Ukrajině.  Trpěl natolik, že výsledkem byl celoročně nejhlubší nominální schodek zahraničního obchodu v historii České republiky, přesahující 200 miliard korun. Letos však už bude výsledek zahraničního obchodu celoročně výrazně „plusový“, odpovídající přebytku zhruba 130 miliard korun,” uvádí ekonom Lukáš Kovanda.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme