Zahraniční obchod skončil v září po dvou měsících v přebytku

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 12,8 mld. Kč, což byl meziročně o 25,3 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 15,3 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích i nižšího dovezeného množství. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se zvýšil o 4,4 mld. Kč a o stejnou částku se zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními v důsledku přechodu pasiva do aktiva.

Ilustrační fotografie

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles přebytku obchodu s elektřinou o 9,1 mld. Kč. Deficit se zvětšil u obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 1,3 mld. Kč a kladné saldo produktů lesnictví a těžby dřeva se snížilo o 1,2 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v září meziročně zhoršil o 7,6 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 32,8 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 10,2 % na 364,9 mld. Kč a dovoz o 16,0 % na 352,2 mld. Kč. Září 2023 mělo o jeden pracovní den méně než září 2022.

„Díky vyššímu tempu meziročního poklesu u dovozu než u vývozu skončila zářijová obchodní bilance v přebytku. Stejně jako v minulých měsících jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční pokles u elektřiny, na dovozu u ropy a zemního plynu, přičemž oba poklesy jsou způsobeny zejména snížením cen těchto komodit,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Obchodní bilance je saldo, tedy rozdíl mezi dovozem a vývozem a my jsme se dostali do přebytku nikoli díky růstu vývozu, ale protože klesá pomaleji než dovoz. Tato nelichotivá skutečnost ukazuje na nízkou aktivitu v ekonomice vlivem poklesu zahraniční i domácí poptávky. Export klesl o 10,2 % a import šel dolů o 16 %.

Tomáš Volf, Citfin

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,6 %, zatímco dovoz klesl 0,3 %.

V lednu až září 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 76,9 mld. Kč ve srovnání s deficitem 150,2 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 0,9 %, zatímco dovoz klesl o 5,8 %.

Doležal: Firmám pomůžeme zvyšovat přidanou hodnotu výrobků

„Aktuální zářijové statistiky vývozu ukazují pokračující klesající trend, a to v meziročním srovnání o 10,2 %. Jedná se již o třetí meziroční pokles v řadě posledních 3 měsíců, přestože září patřilo historicky k silnějším exportním měsícům. V meziměsíčním srovnání (po sezónním očištění) se vývoz zvýšil o 0,6 %. Z pohledu zemí se oproti loňskému září snížil export prakticky do všech zemí z top 10 hlavních vývozních partnerů s výjimkou Spojeného království, kde meziročně export vzrostl o 7 %. Co se týče exportu z pohledu segmentů, pozorujeme pokles vývozu napříč odvětvími,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade. 

„Českým firmám se budeme snažit pomáhat zvyšovat přidanou hodnotu výrobků, ať už v rámci designu či vytvářením oborových aliancí. Jednou z cest je také dostat se blíže k trhům přenosem některých typů do zahraničí a využívání místních pracovních sil, právě k tomu máme pro české firmy Exportní inkubátory. Nadále aktivně hledáme nové trhy a posilujeme pozice v zahraničí, ještě letos otevřeme zahraniční kanceláře v Rijádu a Mnichově, v blízké budoucnosti plánujeme zastoupení také v japonské Ósace,“ dodává Doležal.

Z teritoriálního hlediska se obchodní bilance meziročně nejvíce zlepšila opět s Ruskem (o 18,3mld), Čínou (o 14,8mld) a Polskem (o 5,5mld) a zhoršila se především s Německem (o 8,4mld), Norskem (o 4,8mld) a Slovenskem (o 3,6mld).

Jiří Pour, UniCredit
Zdroj: ČSÚ, doplněno o komentáře

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme