Zahraniční obchod v březnu: Obchodní bilance skončila deficitem

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu skončila v březnu 2022 bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,8 mld. Kč, což byl meziročně o 30,5 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 15,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích.

Ilustrační fotografie

Dále se snížil přebytek obchodu s motorovými vozidly o 10,3 mld. Kč a prohloubil se deficit obchodu se základními kovy o 7,1 mld. Kč. 

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s elektřinou o 8,4 mld. Kč a nižší schodek obchodu se základními farmaceutickými výrobky o 3,7 mld. Kč.

Zároveň související růst cen umožňuje Česku navyšovat přebytek zahraničního obchodu elektřinou, neboť ČR patří mezi její největší vývozce nejen v EU, ale dokonce na světě. Příznivý dopad dražší elektřiny však zdaleka nedokázal vykompenzovat nepříznivý dopad dražší ropy, zemního plynu či kovů.

Lukáš Kovanda

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v březnu meziročně zhoršila o 1,0 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 29,2 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 3,9 % na 388,1 mld. Kč a dovoz o 12,7 % na 401,9 mld. Kč. Březen 2022 měl stejný počet pracovních dní jako březen 2021.

„Vysoký podíl na záporném výsledku obchodní bilance měla meziročně vyšší hodnota dovozu energetických komodit, kterou pozorujeme nepřetržitě již více než rok. Neméně významný byl i meziroční pokles vývozu motorových vozidel a jejich dílů, přičemž jeho hodnota loni v březnu byla naopak historicky nejvyšší,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,3 % a dovoz o 2,0 %.

V lednu až březnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 11,5 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 62,3 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 7,7 % a dovoz o 16,2 %.

Doležal: Chceme pomoci najít nové dodavatele a náhradní trhy

„V březnu vývoz meziročně vzrostl o 3,9 % na 388,1 miliardy korun. Oproti roku 2021 firmy za první čtvrtletí vyvezly o 7,7 % více. Válka se v českém exportu projevila v březnu poklesem vývozu o 74,2 % na Ukrajinu a 76,3 procenta do Ruska. Český export na tyto trhy tvořil 2,8 % celkového objemu v roce 2021 a 1,7 % v prvním kvartálu letošního roku. V celkovém objemu se jedná sice o zanedbatelný výpadek, nicméně pro určité firmy jsou tyto trhy klíčové. Nejvíce ovlivňuje český export začínající kritický nedostatek některých materiálů či součástek,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade a dodává:

„České firmy se potýkají s výpadky, které navíc ne vždy souvisejí s válkou. Exportéři tak musí hledat náhradní dodavatele kdekoliv po světe. Naším cílem je v tuto chvíli využít naši rozsáhlou síť zahraničních kanceláří k tomu, abychom jim pomohli najít nové dodavatele a náhradní trhy pro jejich exportní aktivity.“

Zdroj: ČSÚ, doplněno o komentáře

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme