Zahraniční obchod v červnu: Vývoz motorových vozidel zmírnil deficit obchodní bilance

Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 12,1 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč větší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19,0 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu se základními kovy o 3,6 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 2,0 mld. Kč. 

Ilustrační fotografie | Nataliya Hora / Shutterstock.com

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 10,9 mld. Kč, elektřinou o 3,9 mld. Kč a kovodělnými výrobky o 2,5 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červnu meziročně zlepšila o 20,0 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 23,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 15,3 % na 394,2 mld. Kč a dovoz o 15,9 % na 406,3 mld. Kč. Červen 2022 měl stejný počet pracovních dní jako červen 2021.

„V zahraničním obchodě se zbožím nedošlo v červnu oproti minulým měsícům k žádným podstatným změnám. Vývoz i dovoz výrazně vzrostly, přesto skončila obchodní bilance opět v záporných číslech, a to již pátý měsíc za sebou. Příčinou jsou stále vysoké ceny dovážených energetických komodit a vstupů, jejichž meziročně vyšší hodnota překonala i nárůst vývozu motorových vozidel,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,3 %, zatímco dovoz kleslo 0,7 %.

V lednu až červnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 76,0 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 76,2 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 9,3 % a dovoz o 17,6 %.

Doležal: Českému exportu se i přes všechna úskalí daří

Českému exportu se podle generálního ředitele agentury CzechTrade i přes všechna úskalí daří, když v červnu meziročně vzrostl vývoz o 15,3 %, dokonce oproti poslednímu předcovidovému roku 2019 o 30,3 %.

„Nadále platí, že mohou být čísla ovlivněna inflačním faktorem. Největší nárůst z 50 vybraných zemí sledujeme u vývozu do Indonésie a Kazachstánu, ačkoliv je podíl těchto zemí v celkovém exportu výrazně nižší oproti našim hlavním vývozním partnerům jako je Německo a Slovensko. Orientací na mimoevropské trhy mohou exportéři získat nové příležitosti,“ uvádí ve svém komentáři Doležal. 

„Export také příznivě ovlivnilo lehké zlepšení dodávek chybějících komponentů, které díky pandemii a konfliktu na Ukrajině postihlo především automobilový průmysl. Ten v červnu zaznamenal meziroční nárůst o 17 %. Nicméně chybějící komponenty jsou stále aktuální téma a my máme nadále aktivní program Podpora importu pro rozvoj exportu, díky kterému firmám pomáháme pokrýt výpadky strategických dodávek komponentů a surovin potřebných pro kompletaci výrobků určených pro zahraničí trhy,“ uvádí generální ředitel CzechTrade.

Optikou posledního roku nelze už ČR nazvat exportní ekonomikou, více dovážíme

„Přestože roste jak dovoz, tak vývoz, import roste rychleji, a proto se celková bilance dostává do deficitu,“ uvádí k výsledkům červnového exportu Tomáš Volf z Citfin. „Problém dovozu je mj. ten, že jsme odkázáni na ceny obchodních partnerů. Tedy ceny v domácí ekonomice jsou o to více závislé na cenotvorbě těch, od kterých zboží dovážíme. Tato role je pro ČR novum, jelikož tradičně jsme považováni za exportní hospodářství. Ceny na domácích pultech obchodů tak více než kdy jindy určují zahraniční producenti,“ dodává Volf.

Zdroj: ČSÚ, doplněno o komentáře

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme