Zahraniční obchod v rekordním schodku. Dovoz fosilních paliv nepříznivě ovlivnil bilanci

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,4 mld. Kč, což byl meziročně o 48,0 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 24,5 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích a v případě zemního plynu i vyššího dovezeného množství této komodity.

Ilustrační fotografie | A_Lesik / Shutterstock.com

Dále se snížil přebytek obchodu s motorovými vozidly o 11,4 mld. Kč a prohloubil se deficit obchodu se základními kovy o 5,4 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 4,3 mld. Kč. 

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s elektřinou o 1,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v dubnu meziročně zhoršila o 8,3 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 39,7 mld. Kč.

Ve statistikách se projevuje loňské rozvolnění proticovidových opatření, letošní dopad války na Ukrajině a přísné uzávěrky přístavů v Číně. Firmy se tak musí, mimo jiné, potýkat s nedostatky materiálu a součástek, které jim omezují výrobu, a tím pádem i export. Skutečný potenciál vývozu českých firem je vyšší řádově o desítky miliard korun.

Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade

Meziročně klesl vývoz o 1,3 % na 341,8 mld. Kč, zatímco dovoz vzrostl o 13,3 % na 370,3 mld. Kč. Duben 2022 měl o jeden pracovní den méně než duben 2021.

„Zahraničnímu obchodu se v dubnu nedařilo. O 48 mld. Kč meziročně nižší obchodní bilanci ovlivnily zejména vyšší ceny ropy a zemního plynu, u kterého byla i větší snaha o předzásobení. Přebytek obchodu s motorovými vozidly tak byl prakticky pohlcen schodkem obchodu s fosilními palivy,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,3 % a dovoz o 5,3 %. 

Obchodní bilance v dubnu zklamala konsenzuální očekávání analytiků, které počítalo s deficitem přesně polovičním. Podobně jako v předchozím měsíci byla bilance v meziročním srovnání tažena vzhůru především vysokými cenami elektřiny, kterou Česko exportuje, a negativně se projevil zejména vyšší dovoz ropy a plynu, nižší vývoz automobilů a dílů a vyšší dovoz základních kovů a rafinérských produktů.

Jiří Pour, UniCredit

V lednu až dubnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 37,9 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 81,9 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 5,5 % a dovoz o 15,4 %.

Zdroj: ČSÚ, doplněno o komentáře

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme