Zahraniční obchod v srpnu: Pokles dovozu přispěl ke zlepšení bilance

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 8,6 mld. Kč ve srovnání se schodkem 6,8 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku.Celkovou bilanci zahraničního obchodu v národním pojetí ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,6 mld. Kč.

Deficit se zmenšil u bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 2,9 mld. Kč, ropy a zemního plynu o 2,6 mld. Kč (vliv poklesu cen na světových trzích) a chemických látek a přípravků o 1,2 mld. Kč. Kladné saldo ostatních dopravních prostředků a zařízení se zvýšilo o 1,2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v srpnu přebytkem 54,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 7,7 mld. Kč a dosáhl 44,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 3,1 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu (o 1,0 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 2,7 % na 278,4 mld. Kč a dovoz o 7,9 % na 269,8 mld. Kč. Letošní srpen měl o jeden pracovní den méně než srpen předchozího roku.

V lednu až srpnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 117,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 41,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,5 % a dovoz o 1,8 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v srpnu 2019 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 0,1 % a dovoz o 6,2 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 342,5 mld. Kč a dovoz zboží 310,3 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červenci 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %.

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí

Export v srpnu vykázal výrazně lepší než předpokládanou výslednou bilanci

Analytici se shodují na tom, že obchodní bilance v srpnu výrazně překonala očekávání. Podle ekonoma UniCredit Bank Jiřího Poura to není jen díky meziročnímu poklesu cen ropy: „Nemalou měrou se na jejím zlepšení podílel i propad dovozu počítačů a elektroniky, který byl nejvyšší za poslední 3 roky. Největší zásluhu na zlepšení obchodní bilance má ale export automobilů, který pokračoval v solidním růstu, a dále tak potvrdil schopnost českých automobilek odolávat protivětrům ze zahraničí.“

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozorňuje, že zahraniční obchod zůstává zatím odolný jak vůči zhoršujícím se mezinárodním obchodním podmínkám, tak vůči ztrátě dynamiky domácí průmyslové výroby, která je patrná i z aktuálních údajů za srpen. „Zahraniční obchod drží nad vodou zejména vyšší přebytek bilance obchodu s auty, svědčí mu ovšem také například zlevnění cen ropy na světových trzích, které snižuje objem českého dovozu.“ uvádí Kovanda.

„Příznivý je nejen srpnový výsledek zahraničního obchodu ČR, nýbrž celkový vývoj od začátku roku. Přebytek zahraničního obchodu totiž meziročně za těchto osm měsíců narostl o dalších více než čtyřicet miliard korun,“ dodává ekonom Czech Fund.

Zdroj: ČSÚ, doplněno o komentáře ekonomů

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme