Zahraniční obchod v září: Obchodní bilance byla opět záporná

Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,9 mld. Kč, který byl meziročně o 2,6 mld. Kč menší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 10,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,4 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 2,1 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 16,7 mld. Kč a elektřinou o 7,7 mld. Kč.

Ilustrační fotografie

„Meziročně pozitivnější údaje ze zahraničního obchodu s motorovými vozidly a jejich díly byly výrazně ovlivněny zejména nedostatkem klíčových komponent pro výrobu v loňském roce. Celková obchodní bilance skončila v červených číslech osmý měsíc v řadě. Naposledy jsme podobnou situaci zažili v únoru 2009,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Obchodní bilance v září vykázala deficit v souladu s očekáváním analytiků. Podobně jako v předchozích měsících byla bilance v meziročním srovnání zatížena dovozem ropy a plynu kvůli vysokým cenám těchto komodit, a dále se prohloubil deficit obchodu s počítači a elektronikou, farmaceutickými výrobky, elektrickými zařízeními a chemickými látkami.

Jiří Pour, UniCredit

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v září meziročně zlepšila o 31,0 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 28,4 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 25,8 % na 409,9 mld. Kč a dovoz o 23,8 % na 423,7 mld. Kč. Září 2022 mělo stejný počet pracovních dní jako září 2021.

Za posledních 16 měsíců se česká zahraniční výměna zboží a služeb dostala do přebytku pouze dvakrát, což je na, ještě donedávna, ryze exportní ekonomiku, nelichotivý výsledek.

Tomáš Volf, Citfin

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,9 % a dovoz o 1,3 %.

V lednu až září 2022 vykázala obchodní bilance schodek 146,2 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 20,2 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 13,4 % a dovoz o 19,2 %.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme