Zájem českých firem i institucí o vodíkové technologie rapidně roste

Za posledního pouhého půl roku se počet členů České technologické vodíkové platformy (HYTEP) zvýšil o třetinu, což je důkazem, že zájem českých firem i institucí o vodíkové technologie v poslední době rapidně roste.

Platforma, které letos slaví patnáct let od založení, tak mezi sebou přivítala přes dvacet nových členů. Proč je vodík pro firmy či instituce tak zajímavý? S čím vším může platforma svým členům pomoci? Nejen to prozrazuje Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy a vedoucí oddělení vodíkových technologií v Ústavu jaderného výzkumu Řež.

Ilustrační fotografie

HYTEP letos slaví 15 let od založení. Kam se za tu dobu tato platforma vyvinula?

Naše platforma se z malé skupiny pár společností a vysokých škol za ta léta vyvinula v plnohodnotného partnera, na kterého se obrací lidé, kteří se o vodíkovém hospodářství a navazujících technologií chtějí dozvědět více. Naše členská základna, která dnes čítá již přes 60 členů, je důkazem, že za posledních pár let zájem o vodík stoupl několikanásobně.

Ale neusínáme na vavřínech. Vodíkové hospodářství, rozvoj pilotních projektů, komercionalizace technologií, legislativní rámec, to vše je v současné chvíli na pořadu dne, a tam všude bude i v následujících letech naše platforma pomáhat jak naším členům, tak i státní správě.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Počet členů HYTEPu v poslední době významně přibývá – čím si to vysvětlujete?

Zájem o rozvoj vodíkového hospodářství konstantně roste, a to nás samozřejmě těší. Je vidět, že i české společnosti začínají vnímat vodík jako jednu z možných cest do budoucna. K tomu, aby to fungovalo v masovém měřítku je ale potřeba začít už dnes. Jedním z prvních kroků bývá mimo jiné vstup do naší platformy, kde si členové přijdou na celou řadu nových kontaktů, informací a získají možnost ovlivňovat do budoucna i legislativu na podporu vodíku.

Kolik členů celkem má HYTEP nyní?

Momentálně máme přes 60 členů.

A kolik jich přibylo v roce 2022?

Letos přibylo přes 23 členů.

Kdo jsou vaši typičtí členové?

Většinou jsou to malé až velké společnosti, ale našimi členy jsou i vysoké školy a výzkumné organizace. V posledním roce vnímáme nárůst zejména ze strany společností, které se o vodíku chtějí dozvědět více a proniknout tak do tohoto specifického a rapidně se rozvíjejícího odvětví.

Ilustrační fotografie

Co nejvíce členové HYTEPU na platformě oceňují, s čím vším v oblasti vodíkových technologií můžete pomoci?

Naší hlavní přidanou hodnotou je fakt, že u sebe sdružujeme velké množství relevantních informací pro celou řadu aktérů v oboru vodíkové ekonomiky. Spolupracujeme velmi intenzivně se státní správou, naším cílem je poskytovat odborně podložené a nezávislé informace a tím zajistit podporu vodíkových technologií. Tato spolupráce nám také umožňuje spoluutvářet priority ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti dekarbonizace hospodářství.

Jsme zároveň součástí nadnárodní organizace Hydrogen Europe, která v Bruselu prosazuje rozvoj vodíkového hospodářství. Víme tak z první ruky, jakou podobu bude mít konkrétní legislativa a jakým směrem se vyjednávání posouvají. To nám umožňuje mobilizovat aktéry v ČR a podporovat státní správu, aby v Bruselu prosazovali takovou politiku, která zohlední realitu českého prostředí. Mimo jiné poskytujeme našim členům pravidelně přednostní přístup k zajímavým akcím díky propojení se zahraničními ambasádami, CzechInvestem a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V neposlední řadě zpracováváme pro naše členy analýzy unijní legislativy a shrnutí zajímavých studií od organizací světového formátu jakými je třeba Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nebo Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA).

Očekáváte další zájem o členství v HYTEPU? Pro koho máte „otevřené dveře?

Věříme, že počet společností zajímajících se o vodíkové technologie ještě poroste. Otevřené dveře máme pro všechny aktéry, kteří se zaměřují na vývoj, výzkum a výrobu vodíkových technologií, které se uplatňují v sektorech průmyslu, dopravy a energetiky. Zároveň přivítáme každého, kdo má záměr v České republice zrealizovat jakýkoliv vodíkový projekt, který přispěje k rozvoji vodíkového hospodářství.

Do budoucna očekáváme, že se platforma rozroste i personálně. Počítáme tak s výrazným posílením našich aktivit směrem k našim členům. Vnímáme to tak, že se teprve teď sen o vodíkovém hospodářství začíná postupnými krůčky měnit v realitu.

Kde vidíte HYTEP za dalších 15 let?

Jako léty prověřené etablované, suverénní a profesionální sdružení, ke kterému se budou i nadále obracet členové a další společnosti v případě, že budou chtít realizovat vodíkové projekty. Věřím, že se nám podaří ze současné situace vytěžit maximum a za 15 let bude vodík součástí našich životů tak, jak to dnes známe s fosilními palivy. Jako příklad mohu uvést plán páteřní sítě plynovodů přepravující vodík s názvem European Hydrogen Backbone.

Za 15 let budeme již vodík přepravovat plynovody a nebude tak problém dostat jej přesně tam, kde ho bude potřeba. Potenciál vodíkových technologií je nezměrný a my budeme i nadále jedni z těch, kteří budou prosazovat jejich realistické nasazení do praxe.

Ilustrační fotografie

Anketa: Ve vodíku vidíme příležitost, sdílení zkušeností vítáme

Členská základna HYTEPu se za poslední dobu výrazně rozrostla. Proč firmám přišlo zajímavé a nezbytné stát se členy této platformy? Co od členství očekávají? S čím jim již platforma pomohla? I na to odpověděli v následující anketě:

  1. Kdy se vaše společnost stala členem České vodíkové technologické platformy a jaké pozitivní přínosy si od členství v této platformě slibujete či vám již členství přineslo?
  2. V jakém oboru vaše společnost působí a kde konkrétně vidíte ve vašem oboru největší příležitost pro vodíkové technologie?

Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO Packeta Group

Společnost: Zásilkovna s.r.o.

1) Zásilkovna se stala členem HYTEP v září roku 2021. Od svého členství si slibujeme sdílení poznatků a zkušeností s dalšími členy platformy a širší podporu rozvoje výrobních kapacit vodíku. Uvědomujeme si svoji odpovědnost a jako inovátor a lídr trhu hledáme neustále cesty, jak pomocí nových technologií lépe skloubit naše podnikání s životním prostředím. Vodíku velmi věříme a víme, že vodíkové technologie jsou v současné době již dostatečně připravené pro každodenní využívání.

Naším cílem je stát se pionýrem ve využití vodíku v logistice a provozu. A to nejen proto, že oblast doručování zásilek je jednou z nejslibnějších pro využití vodíkové mobility, ale i z toho důvodu, že vodík je nejkratší cestou ke snížení uhlíkové stopy. Udržitelné podnikání je jedním ze základních pilířů Zásilkovny, a proto jsme v první polovině letošní roku představili naši strategii udržitelnosti, jejíž součástí je i vodík.

Podepsali jsme také za účasti ministrů průmyslu a obchodu ČR a Korejské republiky memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vodíkové mobility. Spolupráce by měla zajistit vybudování a provoz vodíkové plnící infrastruktury a navazujících operací, zejména pak v autobusové a nákladní dopravě.

2) Zásilkovna působí v oblasti logistiky a technologií. Každý den doručujeme statisíce zásilek, a proto si uvědomujeme si, že je nutné přistupovat k naší planetě s respektem a pokorou. Snažíme se proto hledat zelené cesty, které minimalizují negativní dopady na naši Zemi. Naším cílem je mít do 5 let přibližně 80 % naší flotily na některé z alternativních paliv. Bude to pravděpodobně vodík a elektřina, zároveň ale průběžně analyzujeme využití dalších alternativních zdrojů.

Proč nám dávají největší smysl právě vodíkové technologie? Protože automobily na vodík jsou velmi šetrné k životnímu prostředí – do ovzduší vypouští jen kyslík a vodu. Výhody ale vidíme i v jejich technických parametrech: na rozdíl od elektromobilů dokážou ujet pro nás vyhovující vzdálenost a dočerpání vodíku probíhá stejně rychle jako u benzínu nebo nafty. Odpadá tak zdlouhavé čekání na dobití baterie, jako je tomu například v případě elektroaut. Proto dává vodíková doprava pro náš business největší smysl.

Ilustrační fotografie

Veronika Froňková, Marketing Communication Specialist

Společnost: Swagelok Central Fluidsystems s.r.o.

1) Několik let jsme byli partnery konference Hydrogen Days, a tak členství HYTEP bylo vyústěním naší spolupráce. Řádnými členy jsme se stali v únoru letošního roku 2022.

Naše produktové portfolio nabízí mnoho řešení pro vodíkové aplikace, proto partnerství Hydrogen Days a následné členství v platformě HYTEP bylo pro nás samozřejmostí. Rádi bychom navázali spolupráci s dalšími společnostmi, které se vodíkem zabývají. Chceme jim být partnerem ve výrobě, výzkumu a vývoji a poskytnout jim naše řešení, služby a odborné znalosti.

Pozitivní přínosy platformy vidíme hlavně v networkingových akcích a možnostech navázat kontakty s dalšími členy platformy. A také v přístupu k aktuálním informacím z evropského vodíkového trhu i legislativního rámce aplikovaného na národní úroveň.

HYTEP se podílí na tvorbě české vodíkové strategie a věříme, že naší podporou platformy napomáháme také pozitivnímu směřování související legislativy.

A v neposlední řadě, členství nám nabízí určitou formu propagace mezi společnostmi a institucemi, které se vodíkem zabývají. Vodík je jednou z našich globálních strategických oblastí a chceme tak být u zrodu H2 technologií i v České republice.

2) Naše společnost Central Fluidsystems s.r.o. působí v České republice, na Slovensku a v Polsku a jsme autorizovaným prodejním a servisním střediskem společnosti Swagelok, která je globálním lídrem na trhu v řešení fluidních systémů s 75letou historií a nespočtem odborných znalostí.

Vodíkové technologie vyžadují vysokou integritu komponent fluidních systémů pro plnění a skladování vodíku v tlakových nádobách a jeho přenos do palivových článků. Nabízíme širokou škálu produktů a řešení Swagelok pro použití v mnoha typech vodíkových aplikací, včetně infrastruktury pro výrobu, přepravu, stlačování, skladování, plnění lahví a pro použití ve vozidlech.

A právě v oblasti infrastruktury vodíku a použití ve vozidlech vidíme největší příležitost. V současné době dodáváme řešení předním evropským výrobcům autobusů, elektrolyzérů a plnících vodíkových stanic, ale chceme i podpořit menší firmy a živnostníky v rámci výzkumu a vývoje.

Redakčně upravená tisková zpráva České vodíkové technologické platformy

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme