Zájem českých firem o projekt tramvajového systému v Ghaně

Ve dnech od 18. do 23. února 2019 absolvovali představitelé společnosti Novako EU s.r.o. a Knights a.s. několikadenní návštěvu Ghany, s cílem zjistit možnost realizace tramvajového systému v Ghaně.Návštěva ředitele společnosti Novako EU ing. Jana Kořínka a technického ředitele této společnosti ing. Zdeňka Richtera, stejně jako účast ředitele společnosti Knights a.s. Dr.Karl Laryea, byla dalším krokem konsorcia českých firem k realizaci tramvajového systému (TS) v Ghaně.

Celá záležitost se táhne již od roku 2011, kdy společnost Inekon, podepsala smlouvu o vypracování studie proveditelnosti TS pro Akkru. Vzhledem k nedostatku financí však nikdy nedošlo k její realizaci a teprve s nástupem nové vlády v 01/2017 dostala tato myšlenka znovu zelenou. Následovala návštěva ghanského ministra cest a dálnic Kwasi Amoako-Attah do ČR v 06/18 jeho pochvalné vyjádření o TS v Praze. S ohledem na návštěvu představitelů České Exportní Banky (ČEB) v Ghaně v 10/18, kteří vyjádřili záměr finančně podporovat projekty v Ghaně,  bylo koncem loňského roku v ČR ustanoveno konsorcium následujících českých firem:

  • Pragoimex a.s. – dodavatel tramvají
  • Metroprojekt Praha a.s. – dodavatel studie proveditelnosti
  • Elektroline a.s. – dodavatel železničního svršku (trakční vedení, konstrukce atd.)
  • Moravia Steel a.s. – dodavatel kolejí
  • Knights a.s. – dodavatel pražců, podloží pod koleje a zástupce konsorcia v Ghaně

Lídrem konsorcia byla ustanovena společnost Novako EU s.r.o. s tím, že jejím zástupcem v Ghaně bude společnost Knights a.s.

V současnosti uvažuje ghanské ministerstvo pro železniční rozvoj (MŽR) a ministerstvo dopravy (MD) o realizaci TS ve dvou největších ghanských městech, v Akkře a Kumasi. S ohledem na aktivity konkurenčních firem z Číny a JAR v Akkře, bylo dohodnuto zaměřit se primárně na Kumasi.

Pracovní program delegace byl zahájen 19. 2. 2019 návštěvou u náměstka ministra MŽR pana Andy Kwame Appiah-Kubi. Velvyslankyně ČR v Ghaně Margita Fuchsová a obchodní rada Tomáš Zázvorka představili zájem českého konsorcia o projekt TS v Ghaně a zmínili velmi pozitivní doporučení k TS v ČR, která vyjádřil na zasedání ghanské vlády ministr cest a dálnic Kwasi Amoako-Attah po svém návratu z ČR.

Obchodní rada dále informoval o záměru  spolupracovat s místními firmami při realizaci projektu, školit v ČR odborníky pro provoz systému a vybudovat na universitě „Kwame Nkrumah University of Science & Technology“ (KNUST) dopravní fakultu, která by mohla vychovávat odborníky pro údržbu a další rozvoj TS. Byl taktéž zmíněn záměr konsorcia transferovat v budoucnu do Ghany know-how výroby tramvají. Zástupci Novako EU prezentovali konsorcium, informovali o finančním krytí  prostřednictví ČEB a předali propagační materiál. Náměstek Kubi vyjádřil žádost navštívit ČR a přesvědčit se o kvalitách TS v ČR a prohlásil, že pokud budou v pořádku reference a finanční krytí, bude možné přistoupit k podpisu Memorandum of Understanding. 

Dalším bodem programu byla krátká návštěva u ghanského ministra cest a dálnic Kwasi Amoako-Attah. Velvyslankyně Fuchsová představila delegaci a poděkovala ministrovi za pozitivní reference k TS v ČR. Ocenila jeho úsilí o spolupráci se společností Knights/MEC Slaný při dodávkách ocelových mostů do Ghany. Ministr Attah poděkoval za návštěvu, informoval, že bude úsilí konsorcia podporovat u svých kolegů ve vládě a doufá, že jednání o dodávkách mostů je teprve začátkem dlouhodobé spolupráce ČR a Ghany.

Program dne 19. 2. 2019 byl zakončen návštěvou u ministra dopravy p. Kwaku Ofori Asiamah, který byl informován velvyslankyní Fuchsovou o záměru této delegace podílet se na projektu TS a o souvisejících benefitech v podobě tvorby pracovních míst a spolupráce s místními firmami a univerzitou. Obchodní rada pak ministra Asiamaha podrobněji seznámil s dosavadním vývojem v této záležitosti a s dalšími kroky konsorcia. Ministr Asiamah pak vyjádřil zájem přijet do ČR společně s ministrem MŽR na inspekci TS a jednotlivých firem konsorcia.

Dne 21. 2. 2019 pak zástupci firmy Novako EU společně s Dr. Laryea z firmy Knights a obchodním radou ambasády, odcestovali do Kumasi na setkání se zástupkyní regionálního ministra, pí. Elizabeth Agyeman a ředitelkou regionálního koordinačního centra  pí. Emelia Ayebeng Botchway. Obchodní rada představil pí. Botchway delegaci, zájem konsorcia o vybudování TS v Kumasi a zejména výše zmiňované benefity pro celou oblast Kumasi. Dále informoval o dalším záměru českých subjektů, vybudovat v areálu bývalé Baťovy továrny na výrobu bot (nyní revitalizovaná továrna společností Knights) český technologický park. Představitelé Novako EU pak informovali o záměru vytvořit sesterská města mezi Brnem a Kumasi. Brno chce pomoci Kumasi při řešení problémů s odpadovým hospodářstvím, dopravou ve smyslu tramvajového systému a s turistikou.

Odpoledne se delegace setkala na universitě KNUST s její prorektorkou, prof. Rita Akosua Dickson. Obchodní rada  zopakoval záměr konsorcia vybudovat v Kumasi TS, spolupracovat s odborníky z KNUST na studii proveditelnosti systému, stejně jako na školení studentů dopravní fakulty KNUST v ČR a na stáži českých učitelů dopravní fakulty ČVUT na KNUST. Profesorka Dickson nabídku spolupráce uvítala a ujistila podporou celého projektu včetně spolupráce na optimální trase TS.

Následující den byla celá delegace, vedená velvyslankyní Fuchsovou, přijata Ashantským králem Otumfuo Osei Tutu II v jeho královském paláci v Kumasi. Po úvodních ceremoniích představila velvyslankyně členy své delegace, prezentovala účel návštěvy a krátce informovala o přínosu projektu pro celý region. Upozornila také na další české investice v Kumasi, jako je  revitalizovaná továrna na obuv, strojní vybavení na zpracování tropického ovoce v KNUST a chystaný projekt závodu na zpracování drůbežího masa. Na závěr velvyslankyně připomenula 60leté výročí spolupráci obou zemí a pozvala krále Tutu II k návštěvě ČR.

Král v reakci na projev velvyslankyně Fuchsové, ocenil dosavadní iniciativu českých investorů, uvítal záměr českého konsorcia vybudovat v Kumasi TS a vyzdvihl budoucí spolupráci s KNUST a tvorbu nových pracovních příležitostí při provozu a údržbě TS. Král Tutu II poděkoval za pozvání a informoval přítomné, že ČR již v minulosti navštívil při nákupu traktorů ZETOR.

Závěrem pak král Tutu II vybídl k co nejrychlejšímu zpracování studie proveditelnosti TS pro Kumasi, která by měla ukázat reálnost projektu, optimální vedení trasy, související požadavky a očekávané náklady. Upozornil také na to, že ručitelem návratnosti financování z ČR a současně provozovatelem TS by měla být veřejno-soukromá společnost (Public Private Partnership), tak aby byla zajištěna zodpovědnost a zainteresovanost všech jejích členů na správném a ekonomicky příznivém fungování systému.  

V sobotu 23. 2. 2019, se pak členové konsorcia dohodli o zorganizování návštěvy ministrů MŽR a MD Ghany v ČR začátkem měsíce dubna 2019.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Tomáš Zázvorka, obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Etiopie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme