Zájem investorů o haly, brownfieldy či pozemky v Česku stále roste

Navzdory aktuální složité ekonomické situaci zájem investorů o průmyslové pozemky, haly či brownfieldy v České republice neklesá. Během první poloviny roku 2022 vypracoval CzechInvest celkem 74 nabídek nemovitostí, což je více než za stejné období loňského roku.

Jednou z klíčových služeb agentury CzechInvest je právě pomáhat investorům ve vyhledaní vhodné lokality pro jejich podnikání. Za celý rok 2021 CzechInvest vypracoval 142 nabídek podnikatelských nemovitostí a zaznamenal nárůst o 25 procent ve srovnání s rokem 2020.

Brownfield Hamr na Jezeře | Jan Pohunek / Shutterstock.com

Pandemie ani krize zájem investorů neochromily

„Zájem o podnikatelské nemovitosti v Česku má v posledních letech rostoucí tendenci, kterou nepřekazila pandemie ani aktuální energetická krize. Loni byl největší zájem o pozemky s rozlohou do pěti hektarů a průmyslové haly o velikosti do 10 000 metrů čtverečních. Zahraničním a tuzemským investorům jsme představili celkem 711 podnikatelských lokalit, což bylo o 116 lokalit víc než v roce 2020. Aktuální čísla naznačují, že tento pozitivní trend bude pokračovat i nadále,“ přibližuje David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace CzechInvest.

V roce 2021 CzechInvest zaznamenal také poměrně výrazný pokles zájmu o průmyslové haly, a to téměř o 20 procent. Na jejich úkor naopak vzrostl zájem o pozemky. To bylo způsobeno především rekordně nízkou neobsazeností průmyslových prostor v Česku. V průměru totiž dosahovala hodnoty 1,62 %, přičemž v Praze či v Jihomoravském kraji se téměř blížila k nule.

Obce a města dostanou podporu na obnovu brownfieldů pro podnikatelské využití

Z pohledu lokalizace investoři loni nejčastěji hledali vhodné nemovitosti k podnikání v Ústeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Tyto regiony patří už tradičně mezi nejžádanější, a proto také zaznamenaly největší nárůst poptávek ve srovnání s rokem 2020.

Firmy chtějí stavět na zelené louce

Každým rokem roste zájem investorů o brownfieldy a nejinak tomu bylo v roce 2021. Více než třetina všech nemovitostních poptávek obsahovala požadavek na vyhledání vhodného nevyužitého pozemku. Do Národní databáze brownfieldů, kterou CzechInvest spravuje, bylo během první poloviny roku 2022 nově vloženo 186 lokalit.

Kompletní přehled podnikatelských nemovitostí a brownfieldů CzechInvestu za rok 2021

Z toho 97 lokalit bylo registrováno za účelem získání dotace či se záměrem bodového zvýhodnění projektu v některém z dostupných programů na regeneraci brownfieldů. Ze zbylých 89 byla zhruba polovina registrována se záměrem publikace lokalit ve veřejné části NDB a jejich nabízení potenciálním investorům (celkem 45).

„Aktuálně pracujeme na nové Databázi investičních příležitostí, která bude založena na aplikaci GIS, a rádi bychom ji dokončili do konce letošního roku. Systém výrazně zefektivní mapování brownfieldů v regionech i tvorbu nabídek nemovitostí, a díky tomu budeme schopni našim klientům (investorům) poskytovat kvalitnější data i služby jako takové,“ doplňuje David Petr.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme