Zájem o Francii a Benelux u našich exportérů roste

Francie a země Beneluxu patří mezi ekonomicky nejvyspělejší v Evropě. I proto jsou velmi významnými obchodními partnery České republiky.

Kdybychom chtěli stručně vystihnout význam Francie pro český zahraniční obchod, nemohli bychom začít jinak než statistikou o její aktuálně čtvrté pozici mezi destinacemi našeho exportu (za prvních sedm měsíců přes 132 mld. Kč), a to i před Rakouskem, USA nebo Ruskem, přičemž v celkovém obratu se před ni dostává jen Čína. Obrovskou důležitost země galského kohouta pro naši ekonomiku podtrhuje páté místo mezi dlouhodobými zahraničními investory.

Z této skutečnosti plyne mimo jiné značná provázanost s naším průmyslem s velkým podílem dovozu a internacionalizace průmyslové kooperace a jeho subdodavatelské základny. Není tak překvapením, že hlavními tahouny výměny jsou nejen tradiční obory, jako je automobilový, letecký (v posledních letech i kosmický) nebo energetický průmysl či gumárenství a plasty (transformace plastů, kovových výrobků, odlévání forem a dalších slitin), ale i obranný, zdravotnický a farmaceutický průmysl nebo technologie do oblasti životního prostředí. V kurzu jsou rovněž ICT a různé inovativní služby, technické textilie nebo design.

V posledních letech francouzské firmy projevují čím dál větší zájem o rozšiřování svých vývojových a inovačních základen v Česku. Zájem registrujeme rovněž v oblasti start-upů nebo klastrů. Určitou brzdou tohoto procesu je nedostatek pracovní síly.

Z pohledu položek, které jsou obchodovány nejvíce, můžeme zmínit silniční vozidla, elektrická zařízení, stroje a přístroje pro určitá odvětví průmyslu, výrobky z kovů, plastů a pryže a průmyslové spotřební zboží. Subdodavatelskou provázanost dokládá i fakt, že i v našem dovozu z Francie dominují stroje a dopravní zařízení.

Konkrétním projevem spolupráce v oblasti sofistikovaných investic je například firma Valeo a její nedávno rozšířené vývojové centrum v Praze, jež se zabývá mimo jiné senzory, softwarem a kompletními systémy pro autonomní jízdu a autonomní parkování.

Oborové mise do regionů mají budoucnost

Při podpoře vývozu do Francie se ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) snaží pomoci především malým a středním podnikům, které i ve Francii požadují cílenou a zcela konkrétní, rychlou a pružnou pomoc při vyhledávání partnerů, podporu při prezentaci či asistenci na místě. Pro velké firmy jsou i nadále velmi důležité veletrhy s oficiální účastí MPO nebo veletržní projekty agentury CzechTrade, organizované jejími zahraničními kancelářemi, či veletrhy z projektů NOVUMM a NOVUMM KET, zaměřené na malé a střední podniky.

Lucembursko vyvíjí technologie pro vesmírný průmysl.
Země Beneluxu, Francie i Česko jsou členy Evropské kosmické agentury.

Mezi českými firmami není tak výrazná poptávka po účasti na oficiálních misích doprovázejících naše vrcholné představitele při oficiálních návštěvách Francie, avšak zájem přetrvává o konkrétní re­giony, zejména s partnerskými vztahy, kde se osvědčují i menší delegace, nejčastěji oborově zaměřené.

Z pohledu průmyslu a obchodu je pro nás Francie atraktivním partnerem i v oblasti spolupráce v energetice nebo digitalizace a Průmyslu 4.0. Pracovní meziresortní skupina v energetice připravuje již sedmé setkání. Ještě na podzim proběhne za účasti francouzského státního tajemníka pro digitalizaci společnosti odborný seminář.

Benelux jako sídlo tuzemských firem

Země Beneluxu jsou rovněž naší důležitou exportní destinací a značný význam mají také jako důležití investoři do naší ekonomiky. Pro české firmy jsou pak zejména Nizozemsko a Lucembursko velmi lákavé i z pohledu přesunu sídla či založení pobočky, ať už kvůli daním nebo průhlednějšímu podnikatelskému prostředí.

Nizozemsko je ze zemí Beneluxu naším největším obchodním a celkově devátým nejdůležitějším partnerem. Vzájemný obchod má dlouhodobě růstovou tendenci. V roce 2017 registrujeme dokonce meziroční index 129,5 v našem exportu, což svědčí o tom, že se českým exportérům v Nizozemsku nebývale daří. Přebytek salda obchodní bilance dosáhl historicky nejlepšího výsledku − více než 44 mld. Kč.

Nizozemsko je pro nás významným teritoriem rovněž z hlediska obchodu se službami. Pokud jde o investice, statistika České národní banky řadí zemi tulipánů na první příčku, a to jak dle kumulovaných nizozemských investic v Česku, tak z hlediska našich investic v Nizozemsku.

Nejen výhodná pozice země (pro reexport na třetí trhy), ale i příznivé podmínky pro podnikání (například daňové) jsou často důvodem, proč zde české firmy umísťují své sídlo či pobočku. Souvisí to i s faktem, že dle Světového ekonomického fóra se Nizozemsko umístilo v žebříčku konkurenceschopnosti na čtvrté příčce. Jde o vyspělý a náročný trh s více než 17 miliony obyvateli, přičemž platí přísloví „co Holanďan, to obchodník“. Přes největší evropský přístav v Rotterdamu tradičně proudí zboží do celého světa. Nizozemce s Čechy navíc pojí velmi liberální přístup z pohledu obchodní politiky.

Belgie je podle dosaženého obchodního obratu za rok 2017 naším 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem. Na belgický trh směřuje 2,3 procenta českého exportu, což znamená naši v pořadí 11. nejvýznamnější exportní destinaci. Aktivní saldo obchodní bilance vykazuje rostoucí trend.

Belgie představuje pro české vývozce trh, který je charakteristický náročnými spotřebiteli, regionální diferenciací (průmyslové Vlámsko, frankofonní Valonsko a region hlavního města Brusel), vysokými mzdovými náklady a také vyšší mírou ochrany. Přímé železniční spojení pro nákladní dopravu z ČR do Antverp, jež bylo zavedeno v roce 2016, nabízí zajímavou dopravní trasu pro české výrobky směřující nejen do Belgie, ale i na trhy třetích zemí, zejména v kombinaci s kapacitou belgických přístavů. Většina tuzemského exportu, vzhledem k průmyslovému zaměření, míří do Vlámska.

Kromě proslulé belgické čokolády, krajkářství a piva nabízí Belgie řadu příležitostí pro český vývoz. Vedle dodávek a služeb v dopravě, logistice a infrastruktuře (včetně služeb zpracování zboží, oprav a údržby) jde například o inovativní technologie související s přechodem na obnovitelné zdroje (výstavba větrných elektráren) a na oběhové hospodářství, dále o přesné strojírenství a spolupráci v inovacích, vědě a výzkumu. Platnou vstupenkou nejen na belgický trh, ale i na ostatní trhy zemí Beneluxu, je pozitivní reference z Německa či Francie.

Lucembursko se zaměřilo na vesmírné technologie

Naši pozornost si také zaslouží Lucembursko, které ač rozlohou malé, přesto zůstává zajímavou destinací. Při pohledu na naši obchodní výměnu sice nepatří mezi podstatné obchodní partnery Česka (okolo 48. až 49. místa), avšak jeho význam spočívá spíše v rovině určité síly financí a služeb, respektive vlivu firem, které zde mají sídlo a vlastní společnosti v ČR.

Přesto najdeme perspektivní oblasti pro český export jako technologie zaměřené na ochranu životního prostředí a modernizaci energetiky (alternativní zdroje, dekarbonizace, rekultivace), dále autodoprava a letectví, subdodávky a výrobky pro výstavbu obytných domů, ICT outsourcing (e-commerce, telekomunikační a poradenské služby).

Možnosti existují i v satelitních a vesmírných technologiích. Lucembursko se velmi zasazuje o reglementaci těžby nerostných surovin ve vesmíru. Zajímavý je pro naše firmy i design nebo zemědělský a potravinářský průmysl a v neposlední řadě i oblast zábavy a volného času.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Karel Zděnovec, Tereza Valášková, odbor zahraničně ekonomických politik I, MPO (zdenovec@mpo.cz, valaskova@mpo.cz). Foto: ESA, Pierre Carril.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme