Zajímavé příležitosti v Kazachstánu i v roce 2019

Vysoký zájem firem o Kazachstán trvá i v roce 2019. Vloni zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty poskytla třetí největší objem individuálních asistenčních služeb českým firmám po Německu a USA a velký zájem se očekává i letos.Největší potenciál je v dodávkách technologií v oblasti energetiky, dobývací techniky, těžby a zpracování ropy a zemního plynu. CzechTrade Almaty proto plánuje v roce 2019 dvě oborově zaměřené mise – misi hlubinného dobývání nerostů a misi dodavatelů technologií pro rafinerie a chemické závody. Průmyslová infrastruktura v Kazachstánu vyžaduje permanentní investice do rozvoje a českým firmám země skýtá vysoký potenciál i s ohledem na sankce uvalené proti Ruské federaci. Kazachstán je považován za ekonomické centrum Střední Asie, proto mají firmy úspěšně vyvážející na kazašský trh potenciál expanze i do dalších středoasijských zemí.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Petr Jurčík, Almaty.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme