Založení pracovní skupiny Cirkulární ekonomika pro Moravskoslezský kraj

Cirkularita v podnikání má klíčový ekonomický přínos. Benefity přechodu na cirkulární ekonomiku si začíná uvědomovat čím dál více firem a na jejích principech budují své nové strategie.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, ve snaze reagovat na aktuální vývojové trendy a pomoc zejména malým a středním firmám při přechodu od lineární ekonomiky k ekonomice cirkulární, zakládá pracovní skupinu „Cirkulární ekonomika pro Moravskoslezský kraj“.

Ilustrační fotografie

„Ambicí této iniciativy je zapojení co největšího množství stakeholderů a firem z regionu, které již mají s využíváním cirkulární ekonomiky své zkušenosti, prostor ale dostanou i podnikatelé, kteří se s tímto tématem teprve seznamují, ale vidí v něm značný potenciál a zvažují proto zavádění cirkulárních postupů do praxe,“ uvedla ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová.

Cílem iniciativy je v první fázi rozšiřovat povědomí o možnostech využívání principů cirkulární ekonomiky a jejich výhodách, následně pak organizovat propojování firem v regionu a umožňovat jim sdílení zkušeností se zaváděním a fungováním konceptu cirkulární ekonomiky, včetně zveřejňování příkladů dobré praxe.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Důležitou součástí aktivity bude zajištění asistenčních a konzultačních služeb podnikatelům při zavádění a rozšiřování fungování zásad cirkulární ekonomiky při výrobě a také poskytování poradenských služeb o dotacích a programech, které jim tento přechod usnadní.

Do konce roku 2021 chce KHK MSK oslovit potenciální zájemce o účast v této pracovní skupině a první setkání by mělo proběhnout v první polovině ledna 2022.

V případě zájmu o tuto problematiku, o sdílení zkušeností a získávání nových podnětů pro svou práci se mohou zájemci obrátit na ředitelku úřadu KHK MSK, e-mail: n.sitavancova@khkmsk.cz.

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme