Zambie hledá nový energetický mix

Energetický sektor v Zambii je závislý na hydroelektrárnách, které vyrábějí více než 80 procent veškeré elektřiny. Hydroelektrárny se ale nachází v kritické situaci v důsledku sucha. Vláda se proto snaží urychlit výstavbu alternativních zdrojů energie. S podporou mezinárodních partnerů byla zahájena realizace řady projektů, v nichž by mohli najít uplatnění i čeští dodavatelé zařízení pro sluneční, větrné a malé vodní elektrárny.Převážná většina energie v Zambii pochází ze čtyř vodních elektráren: Kariba (na řece Zambezi, 1080 MW), Kafue Gorge (řeka Kafue, 990 MW), Itezhi-Tezhi (Kafue, 120 MW) a Victoria Falls (Zambezi, 108 MW). Od roku 2016 probíhá výstavba další velké vodní elektrárny na dolním toku Kafue s výkonem 750 MW, která by měla být podle plánu uvedena do provozu před koncem roku 2020. Přibližně 80 % instalované výrobní kapacity, stejně jako téměř celou přenosovou a distribuční soustavu, provozuje státní elektrárenská společnost ZESCO. Zbylých zhruba pětina připadá na soukromé výrobce, od nichž ZESCO elektřinu vykupuje.

Rizika nadměrné závislosti Zambie na hydroelektrárnách se v posledních letech projevují čím dál zřetelněji v důsledku klimatických změn, které jsou spojeny s rostoucí nepravidelností trvání období dešťů a obecně snižováním srážkových úhrnů. Sezona 2018/2019 byla nejsušší od roku 1981 a objem vody v přehradách na řekách Zambezi a Kafue se tak dostal hluboko pod normál. Objem výroby elektřiny postupně klesá a od července 2019 bylo ZESCO nuceno začít omezovat dodávky elektřiny do sítě.

Pravidelné odstávky se stále prodlužují a aktuálně dosahují již 15–20 hodin denně. To představuje velkou zátěž pro ekonomiku, zejména pro malé a střední podniky a živnostníky, kteří si často nemohou dovolit pořídit a provozovat záložní zdroje energie (dieselagregáty). Ve špičkách odběru činí deficit mezi tuzemskou výrobou elektřiny a poptávkou již více než 800 MW.

Zambie má přitom vysoký potenciál pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to zejména v solární energetice – průměrné sluneční záření se odhaduje na 5,5 kWh/m2/den. Ve snaze přilákat soukromé investory byla již v roce 2017 přijata vládní strategie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie do 20 MW. S podporou mezinárodních institucí a zahraničních rozvojových agentur začala v Zambii v poslední době realizace několika energetických projektů.

Letos byly uvedeny do provozu první dvě větší fotovoltaické elektrárny v Zambii s instalovanou kapacitou 54 MW, resp. 34 MW. Projekty realizovalo francouzsko-americké konsorcium Neoen-First Solar, respektive italský Enel, a byly financovány půjčkami Mezinárodní finanční korporace (IFC) v rámci programu Scaling Solar, Evropské investiční banky a americké Korporace pro soukromé investice v zahraničí (OPIC).

Letos v dubnu vyhlásilo zambijské ministerstvo energetiky vítěze tendru na 6 projektů fotovoltaických elektráren po 20 MW v rámci programu GET FiT, který je financovaný německou rozvojovou bankou KfW. Po dvou projektech získala tato konsorcia: Building Energy (Itálie) – Pele Energy Group (JAR), Globeleq (UK) – Aurora Power Solutions (JAR), a InnoVent (Francie) – Copperbelt Energy Corporation (Zambie).

Současně probíhá v rámci stejného programu tendr na výstavbu malých vodních elektráren (také do 20 MW) v úhrnné kapacitě 100 MW. V současné době jsou zpracovávány studie proveditelnosti, v první čtvrtině roku 2020 má ministerstvo energetiky oslovit 22 předkvalifikovaných uchazečů s výzvou k předkládání návrhů projektů.  Podrobné informace o tomto programu lze získat na stránkách GET FiT.

Dalšími ohlášenými projekty jsou dvě solární elektrárny o kapacitě 135 MW, resp. 65 MW, které má postavit japonsko-španělská korporace Univergy, a kombinovaná větrná a solární elektrárna společnosti Upepo Energy o kapacitě 150 MW. Tento projekt je ve fázi přípravy studie proveditelnosti, kterou financuje americká Obchodní a rozvojová agentura (USTDA). Byly identifikovány také první oblasti pro potenciální využití geotermální energie.

V Zambii se tedy aktuálně otevírá doposud nebývalý prostor pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To představuje také možnosti pro dodávky zařízení a technologií zejména pro sluneční, větrné a malé vodní elektrárny. Zde by se mohly uplatnit i české firmy, které v této oblasti disponují významným know-how a nemalými mezinárodními zkušenostmi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme