Zambie ustupuje od zavedení daně z prodeje, stav veřejných financí zůstává kritický

Zambijský ministr financí představil návrh rozpočtu pro rok 2020. Dobrou zprávou pro zahraniční investory a exportéry, včetně těch českých, je zrušení plánu nahradit DPH daní z prodeje. Naopak zadlužení země a riziko platební neschopnosti roste i přes omezení plánovaných veřejných výdajů.Ministr financí Bwalya Ng’andu při příležitosti představení návrhu státního rozpočtu na rok 2020 v parlamentu oznámil, že se vláda rozhodla zareagovat na obavy podnikatelů z kaskádového efektu daně z prodeje, negativního dopadu na hospodářský růst a ztrátu pracovních míst kvůli snižování počtu článků v dodavatelských řetězcích. Současně však oznámil zpřísnění podmínek vracení DPH firmám. Například těžební firmy budou nově moci žádat o vrácení DPH na naftu jen ze 70 % spotřeby (oproti dosavadním 90 %) a na elektřinu z 80 % (doposud 100 %) a sazba daňově uznatelných nákladů bude snížena z 25 % na 20 %.

Z pohledu českých firem, které chtějí vstoupit na zambijský trh či již do Zambie exportují, představuje zachování stávajícího systému zdanění úlevu. Daň z prodeje by musel odvádět každý mezistupeň dodavatelského řetězce, přičemž na tuzemské zboží měla být uplatňována sazba ve výši 9 % a na dovoz ve výši 16 %. Zavedení daně z prodeje by tedy nejen výrazně zdražilo dovozy, ale také (vzhledem k avizované řadě výjimek a úlev) celý systém znepřehlednilo a učinilo ho náchylnější k obcházení pravidel.

Celkově lze návrh rozpočtu pro rok 2020 hodnotit mírně pozitivně: Vláda chce snížit tempo zadlužování země, čelit nepříznivé makroekonomické situaci a zejména šetřit. Návrh rozpočtu počítá se schodkem 5,5 % HDP, což bude nejnižší schodek od roku 2012 (za rok 2019 by měl deficit dosáhnout 6,5 % HDP).

Na druhou stranu ale výraznější fiskální konsolidaci nelze očekávat před prezidentskými a parlamentními volbami, které se mají uskutečnit v roce 2021. Objem devizových rezerv Zambie klesl ke konci července letošního roku na 1,4 mld. USD, což stačí na pokrytí dovozu pouze na 1,7 měsíce, zambijská kwacha vůči americkému dolaru od počátku roku oslabila cca o 10 % a míra inflace také atakuje hranici 10 %, což je nejvíce od roku 2016.

Podle odhadu Světové banky vzroste v roce 2020 celkový veřejný dluh Zambie až na 98 % HDP, přičemž banka označuje vývoj zadlužení za neudržitelný. Jen na obsluhu veřejného dluhu má v příštím roce Zambie vydat 32 % rozpočtu, další více než 2 % rozpočtu plánuje spotřebovat na úhradu nedoplatků, zejména dlužných starobních důchodů a plateb za zboží a služby státním úřadům. Prostředky na tolik potřebné investice do infrastruktury se dále snížily.

Pro české podnikatelské subjekty tato situace znamená nutnost maximální obezřetnosti v případě jakýchkoli transakcí se státními subjekty; riziko platební neschopnosti, případně mnohaměsíčních prodlev s placením je vysoké. Poté, co v květnu 2019 agentura Moody’s snížila úvěrový rating Zambie na úroveň CAA2 a výhled ze stupně „stabilní“ na „negativní“, snížila v červnu svůj rating i agentura Fitch z B- na CCC s negativním výhledem a v srpnu následovala agentura Standard and Poor’s ze stupně B- na CCC+. Kromě toho v létě letošního roku přeřadilo OECD Zambii v hodnocení teritoriálního rizika, které je určující také pro pojišťování exportního financování ze strany Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), ze 6. do 7., tj. nejrizikovější kategorie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme