Zaměstnanci mají zájem o zahraniční pracovní stáže, nevyužívají je však často

Jak vyplynulo z nejnovějšího mezinárodního výzkumu pojišťovny MetLife, zaměstnanci by uvítali jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů možnost pracovat nějaký čas v zahraničí. Pro možnost zahraniční pracovní stáže se vyslovilo 67 % dotázaných napříč generacemi.V rámci výzkumu byli osloveni respondenti několika generací, aby se vyjádřili k možnosti pracovat v zahraničí. Ukázalo se, že v případě zahraničních pracovních stáží není věk rozhodující a stejnou měrou by je uvítali jak mladí, tak příslušníci starší generace. Pouhých 15 % dotázaných však má za sebou přímou zkušenost s prací v zahraničí, celá čtvrtina respondentů (24 %) si navíc není jistá, jestli jejich zaměstnavatel něco podobného vůbec nabízí.

Důvody k vycestování do zahraničí na dlouhodobější pracovní stáž (alespoň tři měsíce) mohou být různé. Figuruje mezi nimi pochopitelně možnost finančně si polepšit (uvedlo ji 44 % dotázaných), stejnou měrou je však pro zaměstnance důležitá také šance na získání nových cenných zkušeností (45 % respondentů) nebo touha po dobrodružství (41 %). Mezi dalšími odpověďmi respondenti uvedli například potřebu osobního naplnění z práce nebo pocit, že jim práce dává smysl.

„S ohledem na sílící globalizaci a neutuchající touhu po nových zkušenostech, které jsou na pracovním trhu nesmírně ceněny, není překvapivé, že lidé touží pracovně vycestovat a rozšiřovat své schopnosti v zahraničí. Pokud má firma zahraniční pobočky, zaměstnavatelé by měli zvážit možnost zařadit zahraniční stáž mezi nabízené benefity. Zároveň by se však měli ujistit, že poskytují svým zaměstnancům dostatek informací o konkrétním zahraničním trhu a jeho problémech, aby tato stáž byla pro zaměstnance i firmu skutečně přínosná,“ komentuje výsledky výzkumu František Špulák, Marketing and Communication Executive pojišťovny MetLife.

Atraktivita jednotlivých zemí či měst jako cílových destinací pracovní stáže je pochopitelně různá, Praha a Česká republika vůbec však patří k těm všeobecně nejoblíbenějším. Svou roli v tom nepochybně hraje strategické umístění ve středu Evropy, dobrá dopravní dostupnost a kvalitní podmínky pro život. Cizince však láká také možnost osobního a profesního růstu zaručená vysokou úrovni odborných a technických znalostí a dovedností jejich potenciálního zaměstnavatele.

„Je dobré si uvědomit, že Česká republika si ve světě vybudovala dobré renomé, pokud jde o zdejší nabídku a úroveň práce. Zaměstnavatelé by se tedy měli snažit si tuto pověst dlouhodobě udržet a neustále ji zlepšovat atraktivními pracovními možnostmi pro cizince,“ uzavírá František Špulák.

Redakčně upravená tisková zpráva MetLife

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme