Zaměstnanci Úřadu práce ČR absolvovali loni přes 800 exkurzí ve firmách

Bezmála 2500 zaměstnanců Úřadu práce ČR absolvovalo v loňském roce přes osm stovek exkurzí u zaměstnavatelů. Jen v průběhu letošního ledna proběhlo dalších 66 těchto akcí.Specialisté ÚP ČR se nejčastěji osobně seznamovali s chodem společností působících v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, v sociálních službách, potravinářském a textilním průmyslu. Informace sbírali také u Armády ČR, Vězeňské služby ČR ve stavebnictví nebo sklářském průmyslu.

Ke konci ledna 2019 nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR celkem 331 453 volných pracovních míst, z toho jich bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince 98 446. Na dalších 233 007 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí. Jde o historicky nejvyšší hodnoty evidovaných volných pracovních míst a úkolem ÚP ČR je obsadit co nejvíce těchto pozic uchazeči o zaměstnání z jeho evidence. V tomto ohledu proto dělá maximum.

„V rámci cíleného poradenství a individuálního přístupu k uchazečům i zaměstnavatelům, se snažíme sladit nabídku s poptávkou také prostřednictvím osobních návštěv u zaměstnavatelů. Díky exkurzím, jež absolvují naši zaměstnanci, kteří působí v tzv. první linii, tedy v přímém kontaktu s klientem, můžeme následně mnohem lépe popsat nabízenou pozici a také posoudit její vhodnost pro konkrétního uchazeče. Výsledkem je pak mnohem vyšší procento úspěšnosti při jejím obsazení,“ přibližuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Exkurze u zaměstnavatelů jsou součástí klíčové aktivity ÚP ČR – monitoringu trhu práce. Jeho prostřednictvím zástupci Úřadu práce ČR informují zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb a naopak získávají informace o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům a nemusí se o nich dovídat zprostředkovaně.

Zaměstnavatelé mají v současné době největší zájem o technické profese, a to napříč všemi obory i požadovanou úrovní vzdělání. Vysoká poptávka je též po řemeslnících. Úřad práce ČR se proto v rámci podpory zájmu o tato odvětví zapojuje do projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí s názvem „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“. Ten nabídne kariérovým poradcům ÚP ČR cílené proškolování a další možnosti exkurzí ve firmách. Smyslem je posílit pozitivní vnímání technických profesí ze strany něžného pohlaví.

„Naší snahou je pomoci nejen mladé generaci upřesnit si představu o tom, jak dnes vypadají profese v moderní technické praxi. Prostřednictvím našich specialistů můžeme motivovat ženy a dívky k práci v těchto odvětvích, a tím pádem pomoci zaměstnavatelům při hledání dalších, velmi potřebných zaměstnanců,“ uzavírá Kateřina Sadílková.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme