Zaměstnanost v EU dosáhla loni 73,2 %

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že míra zaměstnanosti osob mezi 20 a 64 lety v EU dosáhla v EU v roce 2018 73,2 %, což je zatím nejlepší dosažená hodnota.EU se tak přibližuje svému cíli dosáhnout do roku 2020 75% zaměstnanosti. Co se týče mužů, dosahovala zaměstnanost 79 %, u žen to bylo 67,4 %. Daří se také zvyšovat zaměstnanost starších pracovníků mezi 55 a 64 lety, která se zvýšila z 38,4 % v roce 2002 na 58,7 % v roce 2018. Nejvyšší zaměstnanost hlásí Švédsko (82,6 %), ČR a Německo (obě země 79,9 %) a Estonsko (79,5 %).

Doporučujeme