Zaměstnavatelé: Ať vláda v tendrech na ochranné prostředky zvýhodní české výrobce

Pokud vláda deklaruje větší podporu českému průmyslu jako podporu proti dopadům covid-19, musí to také realizovat například formou objednávek pro české výrobce, míní Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS).

TRILAB

Česká republika je velmocí v oblasti nanotechnologie a má rozvinutý textilní průmysl. Podporou a využitím této konkurenční výhody by vláda kladně odpověděla na výzvu KZPS po energetické, surovinové a potravinové soběstačnosti. Konfederaci v pracovním týmu ministerstva průmyslu a obchodu pro koordinaci opatření pro domácí výrobce zastupuje představitel Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu. Ten mnohokrát upozorňoval na potřebu většího zapojení domácích výrobců. Bude nutné řešit nastavení vnitřních procesů jednotlivých rezortů, které povedou k implementaci a systematickému zařazení českých výrobců ve střednědobém a dlouhodobém horizontu do dodavatelského řetězce ochranných prostředků (roušky, masky) pro český stát.

Foto: RICAIP, ČVUT

Zklamáním je podle KZPS rozpad centrálního výběrového řízení, kdy si každé ministerstvo vypisuje výběrová řízení pro sebe a podřízené organizace. Jan Wiesner, prezident KZPS, říká: „Je nutno do zadávacích podmínek těchto výběrových řízení zavádět zvýhodnění pro české výrobce, v opačném případě hrozí, že trh opět ovládnou překupníci asijských výrobků. Jednou z cest je kladení důrazu na evropskou certifikaci výrobků a dále výraznou prioritizaci českých výrobců úpravou stávajících zákonných norem tak, jak se to děje i v jiných zemích EU.“

Tisková zpráva Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Podpora investic

Doporučujeme