Zamrzlé investice. Ministerstvo průmyslu loni povolilo jedinou elektrárnu

Česko má o problém navíc. Zájem o výstavbu nových elektráren loni klesl na dosud nejnižší úroveň. Z přehledu udělených autorizací ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), kterou musejí získat všechna zařízení s elektrickým výkonem nad 100 kilowattů, vyplývá, že za celý rok 2018 byl schválen pouze jeden projekt.Jedná se o rozšíření Teplárny Loučovice o nový blok na biomasu s elektrickým výkonem 7,5 megawattu. Od počátku roku 2012 vydalo ministerstvo již 372 autorizací, jež umožní vznik elektráren o celkovém výkonu téměř 950 megawattů. Na počet mezi nimi převažují bioplynové stanice, kterých bylo schváleno 169, následují zdroje na zemní plyn s počtem 128 zařízení.

Nejvyšší výkon ze všech schválených elektráren má větrný park Chomutov o výkonu 140 megawattů. Jenže ten se ani po pěti letech od vydání autorizace ještě nezačal stavět. Podobný osud mají i další schválené větrné elektrárny.

Není to jediný problém, který blokuje investice do moderních energetických zdrojů. Většina udělených autorizací pochází z let 2012 až 2015 (před rokem 2012 tato povinnost neplatila), v roce 2016 již prošlo schvalováním na ministerstvu průmyslu devět zařízení, předloni šest a v minulém roce pouze jeden. Česká energetika zůstává zatím výrazně přebytková, vývoz elektřiny byl loni o téměř 14 miliard kilowatthodin vyšší než dovoz. Situace se však může změnit již kolem roku 2025, kdy provozovatelé odstaví z provozu dožívající uhelné elektrárny.

Rozvoj obnovitelných zdrojů je téměř zablokován, ani vyšší využití zemního plynu se netěší podpoře vlády. A ani největší optimisté už dnes neočekávají spuštění nového jaderného bloku v Dukovanech dříve než v roce 2035.

Počet vydaných autorizací ministerstvem průmyslu a obchodu (od ledna 2012)

  Počet Elektrický výkon (MW)
Biomasa 22 80,0
Bioplyn 169 132,0
Geotermální 3 23,5
Spalování odpadu 1 8,7
Uhlí 2 29,0
Větrné 28 425,0
Vodní 17 5,1
Zemní plyn 127 243,0

Zdroj: MPO

Převzato z týdeníku Euro, Autor: David Tramba

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme