Západní Afrika bojuje o záchranu ekonomiky

Země regionu západní Afriky se v době pandemie covid-19 snaží zachránit hospodářství a nejchudší obyvatelstvo „ekonomickými balíčky“. Ekonomika mnoha zemí již před vypuknutím epidemie nebyla v dobré kondici a současná situace je další ranou pro již tak křehká hospodářství.

Libérie

Hospodářská aktivita v Libérii byla silně ovlivněna od prvního nahlášeného případu nákazy koronavirem a vyhlášení nouzového stavu prezidentem Georgem Waehem. Obchodní aktivity v Monrovii, hlavním městě Libérie, se téměř zastavily. Existují obavy z ekonomického šoku v již tak silně poškozeném hospodářství. Podnikatelé a ekonomové vyzvali vládu, aby připravila záchranný plán, který se bude zabývat ekonomickými otřesy.

V současné době neexistuje žádný zvláštní vládní balíček podpory pro podniky. Soukromý sektor však vládě předložil řadu návrhů ohledně zproštění nebo pozastavení různých plateb. V současné době na toto téma probíhají diskuze, ale dosud nebylo dosaženo žádného rozhodnutí. Existují však pozitivní náznaky, že vláda nakonec nějaký balíček na podporu soukromého sektoru vyhlásí.

Světová banka schválila financování Mezinárodní rozvojové asociace ve výši 7,5 mil. USD, který má pomoci Libérii reagovat na hrozbu, kterou představuje vypuknutí choroby covid-19. Libérie je také jedna z 25 členských zemí Mezinárodního měnového fondu, která získala okamžitou úlevu na splácení dluhu.

Togo

Tožský prezident Faure Gnassingbé prohlásil, že bez ohledu na to, jak účinný může být přístup rozvinutého světa k pandemii covid-19, pokud jde o ochranu veřejného zdraví, v Africe nebude fungovat bez silné sociální ochrany. Téměř 85 % afrických pracovníků – ať už jde o drobné zemědělce, prodejce potravin, pouliční sběratele odpadu, provozovatele dopravy nebo kočovníky – působí v takzvaném neformálním sektoru.

Z tohoto důvodu každý pracovník ve věku 18 a více let, ať již pracuje legálně nebo „neformálně“, jehož příjmy byly postiženy krizí, a který může prokázat svou totožnost platnou hlasovací kartou, obdrží státní dotaci ve výši nejméně 30 % minimální mzdy. Celkem se do tohoto systému zaregistrovalo více než 800 000 lidí a více než 383 000 lidí již využilo jeho výhody. Mezinárodní měnový fond poskytl Togu 131 mil. dolarů na pomoc v boji proti koronaviru.

Sierra Leone

Ministerstvo financí předpokládá, že hospodářský růst klesne na 3,8 % – oproti odhadům 5,1 %. Následky budou mít široký dopad na snižování počtu pracovních míst, to již bylo zaznamenáno v cestovním ruchu. Ministerstvo se chce zabývat daňovými úlevami, daňovými odklady a dalšími opatřeními, které podnikům pomohou přežít.

Sierra Leone bojuje s pandemií jako ekonomicky křehká země masové chudoby a slabého systému zdravotní péče. Sierra Leone je jednou z 25 členských zemí Mezinárodního měnového fondu (MMF), které obdržely okamžitou úlevu na splácení dluhu. Během následujících šesti měsíců MMF pomůže nasměrovat více finančních zdrojů směrem k životně důležitým lékařským a jiným záchranným snahám.

Pobřeží slonoviny

Vláda oznámila, že bude poskytovat vodu zdarma pro nejchudší obyvatele, podmínky pro tuto podporu splňují zhruba 2 miliony lidí. Na začátku dubna bylo oznámeno pozastavení výběru většiny daní na tři měsíce ve snaze ulevit daňovým poplatníkům v průběhu krize. Týká se daně ze zisku, korporátní daně, plošné daně pro malé podnikatele, odvodů zaměstnavatelů a daní v turistickém a pohostinském sektoru. Současně budou vyjmuty z celní povinnosti dovezené zdravotní prostředky.

Země také přijala nařízení, kterým se pozastavuje vystěhovávání nájemců a revize nájemného. Vláda dále zřídila zvláštní fond solidarity a Humanitární fond pro mimořádné události nazvaný Zvláštní fond solidarity covid-19. Tento fond je určen k financování vládních a solidárních akcí vůči lidem zranitelným následky pandemie covid-19 a jejich rodin. Fond složený z rozpočtových přídělů a darů od jednotlivců, zemí, institucí a podniků pomůže zajistit potravu a psychosociální bezpečnost obyvatelstva.

Kromě toho se očekává, že fond poskytne jak malým, tak velkým podnikům v obtížích nezbytnou finanční podporu na zachování výroby a zaměstnanosti s cílem zajistit udržitelnost národního hospodářství. Spojené státy poskytly Pobřeží slonoviny pomoc 4,6 mil. dolarů na řešení následků pandemie.

Burkina Faso

Vláda oznámila, že voda bude zdarma pro sociálně slabší obyvatele. Národní rada pro neformální hospodářství distribuovala 122 tun jídla převážně postiženým trhovcům a jiným osobám vydělávajícím si na ulici. Mezinárodní měnový fond oznámil, že pandemie covid-19 si vybrala na ekonomice Burkiny Faso velkou daň, přičemž výhled do budoucnosti se ještě zhoršuje.

V zájmu řešení naléhavých potřeb platební bilance schválil Mezinárodní měnový fond nouzovou pomoc pro Burkinu Faso ve výši 115,3 mil. dolarů v rámci nástroje pro rychlé úvěry. Země také bude těžit z úlev na splácení dluhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme