Západokazachstánská oblast láká české firmy na dodávky nejen do těžebního průmyslu

Ve dnech 26. až 28. října 2020 se uskutečnila návštěva velvyslance ČR Rudolfa Hykla v oblastním městě Uralsku a těžebním centru Karačaganského naleziště Aksaji, jednom z nejdůležitějších producentů kazachstánské ropy a plynu.

Jednání s vedením kraje a konkrétními firmami podpořila českou přítomnost v regionu a otevřela možnosti pro budoucí dodávky firem v oblastech energetiky, strojírenství, či zemědělství. V průběhu setkání s hejtmanem oblasti a při návštěvách konkrétních místních firem velvyslance doprovodila ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu Olga Kalinová a ředitel kanceláře CzechTrade v Almaty Petr Jurčík.

Západokazachstánská oblast je místem v Kazachstánu nejbližším k Evropě, s výhodným tranzitním umístěním a rozvíjející se dopravní infrastrukturou. Představuje důležité centrum v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu, jež na nalezištích Karačaganak produkuje více než 40 % domácího zemního plynu. Slibně se zde rozvíjí i zemědělství a strojírenství.

Oblast je též známá českou investicí „Czech Camp“ ve městě Aksaj, poskytující ubytovací služby a zázemí pro až 700 pracovníků těžebního průmyslu a zajišťující rezervní zdroje energie pro část obyvatelstva. Nejnovějším exportem z ČR do této oblasti je právě probíhající instalace kogenerační jednotky od společnosti Tedom v areálu „Czech Camp“. Ve městě Aksaj se též nalézají průmyslové prostory, určené např. pro finální montáž ochranných masek Gumáren Zubří místní firmou GuZu Almaty.

Velvyslanec Hykl uvedl v rámci představení potenciálu ČR v průběhu jednání s hejtmanem Západokazachstánské oblasti Gali Iskalijevem jako možné sektory pro spolupráci dodávky českých energetických technologií, ochranu životního prostředí zejména do těžbou ovlivněných oblastí, modernizaci leteckého průmyslu, oblast zemědělství, či rozvoj mezilidských vztahů. Připomněl též možnosti českého exportního financování projektů. Kazachstánská strana v průběhu jednání projevila zájem o uspořádání oborové mise dobývacích a těžebních technologií pro modernizaci stávajícího průmyslového vybavení.

Nejvýznamnějším podnikem pro těžbu a zpracování ropy a zemního plynu na rozsáhlém území kazachstánského naleziště Karačaganak je konsorcium Karachaganak Petroleum Operating (KPO). Jedná se o jednu z největších zahraničních investic do Kazachstánu, od roku 1997 zde bylo investováno 26,6 mld. USD.

V roce 2019 KPO vytěžilo 10,1 mil. tun ropy a 18,6 mld. m3 plynu, což odpovídá 16 % a 45 % produkce zmíněných karbohydrátů v Kazachstánu. V rámci setkání velvyslance s generálním ředitelem KPO Edwinem Blomem byla oceněna spolupráce s Czech Campem a nabídnuty možné dodávky českých kogeneračních jednotek, armatur či pump do ropného průmyslu. Z diskuze vyplynulo, že perspektivním směrem se jeví lokalizace výroby českých firem s ohledem na zvyšující se požadavky kazachstánské státní správy na „local content“ KPO.

Mezi další body programu velvyslance patřila návštěva Západokazachstánské univerzity Utemisova a setkání s rektorem Nurlanem Sergalijevem, v průběhu kterého byly prodiskutovány společné programy akademické mobility zejména v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme