Zaplatili jste už zálohu na silniční daň? Můžete ji dostat zpět

Vláda ruší v Česku silniční daň pro vozidla do 12 tun. Podnikatelé tedy už letos nemusejí platit zálohy na daň, novelu zákona schválili v květnu poslanci i Senát. Ti, kdo již zálohu zaplatili, ji dostanou zpět.

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. Pro rok 2022 byly určeny termíny 18. dubna, 15. července, 17. října a 15. prosince. Platby za první čtvrtletí stát vrátí, podnikatelé o to ale musejí finanční úřad sami požádat.

Ilustrační obrázek

Vláda rozhodla o zrušení silniční daně pro vozidla do dvanácti tun vzhledem k rychle rostoucím nákladům pro firmy a podnikatele, zejména s výrazným nárůstem cen benzinu a nafty.

Podle údajů české účetní firmy UOL, která má zhruba tři tisíce klientů, už zálohy na silniční daň uhradila třetina firem. Ty budou mít na její vrácení ze zákona nárok.

Kdo platí silniční daň? Přiznejte ji vždy do ledna

„Při rostoucích cenách pohonných hmot podnikatelé zrušení silniční daně rozhodně vítají. Navíc jim tím do budoucna ubude administrativní úkon se samotným podáváním daně, pokud si dělají daňové přiznání sami. Co se vrácení záloh na daň týče, s našimi klienty to už řešíme, abychom je celým procesem provedli bez zbytečné zátěže,“ říká zakladatelka firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová,

Auta nad 12 tun zatím osvobozena nejsou, ale dochází ke snížení odvodů a přechodu do režimu platby jedenkrát ročně. Ve hře nicméně nadále zůstává i úplné zrušení silniční daně.

Podnikatelé ušetří, stát se připraví o miliardy

Částečné zrušení silniční daně sníží výnos o zhruba 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. Tyto peníze nyní – v době krize a rostoucích cen pohonných hmot – zůstanou na účtech českých podnikatelů, kteří používají firemní auta.

Automobil jako náklad a odpisy

„Jestliže se podnikatel rozhodne vložit automobil do podnikání, získá tím poměrně široký okruh možností daňově uznatelných nákladů,“ doplňuje Jáčová.

Auto lze zahrnout do majetku, pokud má hodnotu vyšší než 80 000 korun. Jeho hodnota se pak postupně uplatňuje do nákladů formou odpisů, přičemž doba odpisování pro daňové účely je 5 let a použít lze buď rovnoměrné nebo zrychlené odpisy.

U rovnoměrných odpisů činí sazba v prvním roce odpisování 11 procent a v dalších letech 22,25 procenta, připomíná účetní.

Ilustrační fotografie

„Pokud byste si v tomto roce pořídili automobil v celkové hodnotě 750 000 korun, při rovnoměrném odpisování byste se dostali na nulu v roce 2026. Za první rok používání automobilu v podnikání byste pak odpisovali 82 500 a v následujících čtyřech letech téměř 167 000 korun,“ uvádí na příkladu Jana Jáčová.

U zrychlených odpisů se sazba v prvním roce vypočte jako pětina pořizovací ceny auta. V dalších letech pak jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a částky, která odpovídá rozdílu mezi koeficientem pro zrychlené odepisování (6) a počtem let, po které bylo vozidlo odepisováno.

„Na stejném příkladu automobilu v hodnotě 750 000 by to znamenalo, že si podnikatel v prvním roce odepíše 150 000 korun, ve druhém roce 240 000 korun a poté budou odpisy postupně rok od roku klesat (180 000, 120 000 a konečně 60 000 korun v roce 2026),“ doplňuje Jáčová.

Co lze ještě uplatnit?

Kromě odpisů lze u auta zahrnutého v obchodním majetku uplatnit další náklady, například výdaje na pohonné hmoty, opravy, pojištění, pneumatiky a různé doplňky. Při používání do podnikání jsou tyto náklady obecně daňově uznatelné.

Pro účetnictví Jáčová doporučuje jako horní hranici pro zařazení do majetku hodnotu 80 000 korun. Dobu odpisování je pak ideální stanovit podle skutečného používání auta: v případě autopůjčoven například dva roky, u podnikatelů, kteří jezdí málo, osm let.

„Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy zohledníte v daňovém přiznání a pokud vedete daňovou evidenci, nemusíte toto řešit a do výdajů si jen uplatníte daňové odpisy,“ doplňuje Jáčová a upřesňuje, že samotné odpisování je možné až po zaevidování auta v registru motorových vozidel a vydání technického průkazu.

S využitím tiskové zprávy UOL Účetnictví

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme