Zasedání mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 proběhlo zasedání mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem. Českou delegaci na jednání vedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Vladimír Bärtl, srbskou státní tajemník na Ministerstvu hospodářství Stevan Nikčević.V první den zasedání se souběžně konala také oficiální návštěva předsedkyně vlády Srbska Anny Brnabić. V rámci programu byla v Lánech podepsána mezi ČR a Srbskem dohoda o vyrovnání dluhu z dob clearingového platebního mechanismu po bývalé Jugoslávii.

Srbsko je významným obchodním partnerem ČR na Balkáně a intenzivně se připravuje na vstup do EU. V roce 2017 dosáhl obrat vzájemné obchodní výměny bezmála 870 mil. euro. V posledních pěti letech vzájemný obchod vzrostl o více než 27 %. Ze Srbska dovážíme převážně zpracované suroviny, nebo třeba pneumatiky, zatímco do Srbska proudí hotové výrobky.

Největší položkou našich vývozů jsou tradičně automobily – tvoří bezmála 15 % našich vývozů. Vzájemný obchod službami pak odpovídá bezmála 9 % objemu obchodní výměny zboží. Za rok 2017 jsme podle statistiky ČNB vyměnili služby za 1,93 mld. Kč (cca 72 mil. euro). Nejdůležitější položky obchodu službami jsou doprava, cestovní ruch a ostatní podnikatelské služby.

České investice v Srbsku byly v minulosti realizovány především na úrovni malých a středních podniků a nedosahovaly významné úrovně. V nedávné době však došlo k významnějším investicím do sektoru strojírenství, telekomunikací, bankovnictví a sítě lékáren. České firmy se tak staly 4. nejvýznamnějším investorem v zemi.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

Doporučujeme