Zasedání potvrdilo zájem o spolupráci mezi Českou republikou a Irákem

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický vykonal ve dnech 24. a 25. září 2019 pracovní návštěvu Iráku při příležitosti 3. zasedání Česko-iráckého smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci. Iráckou delegaci vedl náměstek ministra dopravy Talib Abdullah Baeish. Kromě účasti na zasedání Smíšeného výboru v Bagdádu se náměstek Muřický setkal se svým protějškem z iráckého Ministerstva průmyslu a nerostných zdrojů, Adilem Kareemem.

Česko-irácký smíšený výbor pro hospodářskou spolupráci byl založen podpisem mezivládní Dohody o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu mezi ČR a Irákem z října roku 2012. Oba představitelé se během 3. zasedání Smíšeného výboru v Bagdádu shodli na dalším zintenzivnění hospodářské spolupráce v perspektivních oblastech energetiky, strojírenství, petrochemického a chemického průmyslu, zpracování nerostných zdrojů či dopravních prostředků. Náměstek Muřický na zasedání zdůraznil zájem českých společností podílet se na obnově a dalším rozvoji iráckého hospodářství.

Během svého pobytu v Iráku náměstek Muřický vedl bilaterální jednání s náměstkem Ministerstva průmyslu a nerostných zdrojů, panem Adilem Kareemem, jehož výsledkem je potvrzení zájmu spolupráce na konkrétních projektech zaměřených na průzkum, těžbu a zpracování nerostných surovin. Program návštěvy v Iráku byl zorganizován ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Bagdádu pod vedením mimořádného a zplnomocněného velvyslance Martina Vítka.

Irák patří mezi tradiční partnery České republiky v regionu Blízkého východu. České společnosti se v minulosti podílely na výstavbě průmyslové základny země, zejména na výstavbě rafinerií. Bohužel, objem vzájemného obchodu mezi zeměmi v posledních dvou letech klesal. Podle českých statistik dosáhl v roce 2018 hodnoty pouze 48 milionů dolarů a byl daleko za svým potenciálem. Zlepšující se bezpečnostní situace a zájem o další rozvoj hospodářské spolupráce projevený na 3. zasedání Smíšeného výboru může přispět k naplnění tohoto potenciálu.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Asie | Irák | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme