Zástupci chilských firem navštívili Českou republiku

Ve dnech 11. až 21. prosince 2020 proběhla incomingová mise chilských firem zaměřená na podporu exportu českých environmentálních technologií do Chile. Zástupci chilských firem navštívili jak výrobní závody společností Witkowitz Envi a. s., HP LAK s. r. o., Kubíček VHS s. r. o. a IN-EKO Team s. r. o., tak referenční instalace těchto společností v Čechách a na Moravě.

Cílem mise bylo představit chilským partnerům zařízení a technologie české provenience, stejně tak jako šíři jejich možného uplatnění, a to jak v rámci investičních celků, tak v podobě individuálních subdodávek.

V průběhu jednání se české firmy blíže obeznámily s potenciálem chilského trhu v oblasti průmyslových a municipálních staveb zaměřených na vodní hospodářství, dohodly se na podmínkách prezentace jejich zařízení v Chile a navázaly kontakt s důvěryhodnými chilskými partnery. Chilští účastníci mise si vytvořili reálnou představu o industriální historii a tradici ČR, na vlastní oči si ověřili kvalitu a durabilitu nabízených českých zařízení, a významně prohloubili vzájemné vztahy s navštívenými firmami.

Prostředky k realizaci této důležité incomingové mise poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím projektu na podporu ekonomické diplomacie, který byl realizován v úzké spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile).

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme