Zástupci globální komunity významných institucí v Praze diskutovali o budoucnosti internetu

Ve středu 2. listopadu 2022 se v Praze uskutečnila konference The Future of the Internet, kterou pořádala Evropská komise v koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost a českým předsednictvím v Radě Evropské unie.

V rámci plenárního zasedání a seminářů zástupci vlád spolu s dalšími aktéry diskutovali o konkrétních opatřeních, která mají zajistit, že internet bude „propojovat lidstvo a pomáhat rozvoji demokracie”. Tak jak to stanovují zásady obsažené v Deklaraci pro budoucnost internetu. Druhý blok akce byl zaměřen na problematiku dezinformací.

Věra Jourová

Zástupci zainteresovaných aktérů z celého světa podpořili zastřešující vizi Deklarace pro budoucnost internetu (DFI – Declaration on the Future of The Internet). Tu před několika měsíci uzavřeli představitelé Evropské unie, Spojených států a několika dalších mezinárodních partnerů. Členské země se v ní zavázaly, že budou do budoucna podporovat internet, který je „zdarma, otevřený, globální, spolehlivý a bezpečný“ a potvrdily oddanost „ochraně a respektování lidských práv online a napříč digitálním světem“. V současné době je mezi signatáři deklarace přes šedesát států, chybí mezi nimi například Indie, Čína, Rusko nebo Brazílie. 

„Internet spojil lidstvo jako nikdy předtím v historii. Dnes poprvé podobně smýšlející země z celého světa stanovují společnou vizi jeho budoucnosti, aby zajistily, že hodnoty, které vyznáváme mimo internet, budou chráněny i na internetu, tak aby se stal bezpečným místem a důvěryhodným prostorem pro každého a sloužil naší osobní svobodě. Protože budoucnost internetu je také budoucností demokracie a lidstva,” uvedla Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise.

Akce nazvaná The Future of the Internet byla proto zaměřena na diskuzi o konkrétních opatřeních, která byla zajistila převedení zásad zakotvených v DFI do praxe. Zúčastnili se jí mimo jiné Hiroshi Yoshida, náměstek ministra pro koordinaci politik z Ministerstva vnitra a komunikací Japonska, Tim Wu, zvláštní poradce prezidenta Spojených států pro technologie a hospodářskou soutěž, Paul Ash, zvláštní zástupce předsedy vlády Nového Zélandu pro kybernetiku a digitální technologie, Petr Očko, náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a mnozí další. 

Dezinformace v regionu střední a východní Evropy

Druhý blok akce události byl zaměřen na dezinformace. Cílem byla opět diskuze o tom, jak převést zásady DFI do konkrétních opatření, a to se zvláštním zaměřením na dezinformace související s proruskými aktivitami v regionu střední a východní Evropy. Tvůrci politik a odborníci na tuto oblast mj. poskytli v rámci svých prezentací přehled hlavních otázek, které s problematikou úzce souvisejí. 

NGI: Program, který financuje řešení pro DFI

Internet nové generace (NGI) je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je rozvíjet internet budoucnosti coby výkonný ekosystém zaměřený na uživatele. Program NGI podporuje řešení v oblastech, jimiž se zabývá DFI a financuje nejlepší výzkumné a inovační projekty v oblasti internetu, které jsou zaměřené na převádění zásad Deklarace do praxe. Tedy na vytváření spravedlivějšího, bezpečnějšího, odolnějšího, udržitelnějšího, na člověka zaměřeného a decentralizovaného internetu. 

Program NGI dosud financoval už více než 600 inovátorů zabývajících se technologií blockchain, přenositelností dat, umělou inteligencí, strojovým učením, problematikou sítí, hardware nebo open source software. Projekty pokrývají širokou škálu témat od soukromého vyhledávání, instant messagingu a nástrojů pro práci na dálku s ochranou osobních údajů, přes zdravotnictví, energetiku, finance či dodavatelské řetězce až po zodpovědné mediální platformy.

České projekty financované z NGI

Redakčně upravená tisková zpráva

• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme