Zástupcům klastrů pomůže celoevropská konference

Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW) zve zástupce evropských klastrů na konferenci, kde by si měli zástupci firem a institucí vyměnit své zkušenosti a získat nové znalosti.

Tématy červnové akce budou mimo jiné podpora zeleného přechodu k cirkulární ekonomice (v souladu s evropskou ekologickou dohodou (European Green Deal), digitální transformace či dovednosti pro průmysl.

Setkání je určeno především pro tvůrce politik, manažery a zaměstnance klastrových organizací pocházejících z regionů a zemí Evropské unie zúčastněných v programu COSME. Tento program má mimo jiné za cíl usnadnit malým a středním podnikům přístup k financování a průnik na trhy.  

Dvoudenní akce, která se má konat v červnu 2020 v Bruselu, má být ideální platformou pro setkání zejména pro klastry účastnící se partnerství evropských strategických klastrů (zejména ty, jež se zaměřují na excelenci klastrů (ESCP- 4x)).

Účast na akci může úspěšným zájemcům z jednotlivých regionů usnadnit budování kapacit pro tamní klastrové organizace. Zároveň zde bude prostor pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů s klastry a tvůrci politik z jiných zemí.

Zájemci o účast se mohou na zmíněnou konferenci přihlásit do 9. března 2020.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme