Závlahy i chytrá řešení. Alžírsko hledá cesty, jak zvýšit zemědělskou produkci

Alžírsko se chce zaměřit na pěstování strategických plodin, jako jsou obilniny a zelenina. Plánuje tak zvýšení zavlažovaných ploch a zavádění nových technologií v zemědělství.

Rozvoj a modernizace sektoru se neobejde bez zahraničních partnerů, včetně těch českých. Země pracuje na novém plánu rozvoje zemědělství na období do roku 2025 a také na léta 2030–2035.

Ilustrační fotografie

Plán podle prvních informací předpokládá zvýšení zavlažovaných ploch na 2,5 mil. ha v roce 2030. Cílem bude mimo jiné dosažení nezávislosti v produkci tvrdé pšenice a ječmene a výrazné zvýšení produkce měkké pšenice.

Alžírsko nepatří k zemím nejvíce ohroženým nedostatkem potravin. I přes značnou závislost na dodávkách obilí ze zahraničí a vysoké ceny obilovin na mezinárodních trzích je vláda díky vyšším příjmům z ropy a plynu v porovnání s minulými roky bez výrazných potíží schopna tyto ceny zaplatit a zároveň pokračovat v subvencování cen základních potravin na domácím trhu. Podle vlády domácí zemědělská produkce pokryla více než 70 % alžírské spotřeby, je přitom ještě letos zajistit až 80 %. Občasný nedostatek (především dotovaných) potravin je způsoben převážně tím, že si lidé před významnými svátky vytvářejí zásoby. Roli hrají také změny v povolování a zakazování dovozů a vývozů alžírskou administrativou.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Alžírsko je i přes značný potenciál s ohledem na rostoucí poptávku po základních potravinách stále závislé na importu potravin, jako je pšenice, ale i sušené mléko. Místní zemědělci navíc čelí výraznému nárůstu cen hnojiv, jež jsou z 80 % dovezena ze zahraničí. Vláda se proto zabývá opatřeními, jak toto zvýšení zemědělcům alespoň částečně kompenzovat.

Dovoz se prodražuje

Vzhledem k rostoucím cenám zemědělských komodit na mezinárodním trhu je však náhrada domácí produkce dovozem pro státní kasu velmi drahá. I z tohoto důvodu vyhlásil alžírský prezident Abdal Madžíd Tabbúni jako prioritu rozvoj zemědělství, především v jižní části země. Nutné je podle něj rozvíjet produkci obilnin s cílem zajistit potravinovou soběstačnost, a to i přesto, že Alžírsko poslední roky trpí výrazným srážkovým deficitem.

Rozvoj a modernizace alžírského zemědělství představuje příležitosti pro české firmy v oblastech zemědělské mechanizace, inovativních agrotechnologií a chytrého zemědělství a také technologií na efektivní využití vody a zavlažování.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme