Zdravotní péče na dálku. Startup Scase expanduje v zahraničí s perspektivním řešením

Telemedicína začala rychle růst především v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19.  Nenahradí sice plně osobní kontakt pacienta a lékaře, ale může výrazně zlepšit prevenci nebo dohled nad léčbou chronických onemocnění.

Absolvovat základní vyšetření bez nutnosti cestovat k lékaři. Právě na tento cíl se zaměřil startup Scase, který vznikl na Slovensku a jeho rozvoj je spojený s několika českými investory. 

Foto: Scase

Mladá společnost přišla s nápadem komplexního řešení, které zajistí zdravotní péči pacientům i z pohodlí jejich domova, v roce 2018. „Koncept Scase se mi zrodil v hlavě při cestování napříč Afrikou, kde jsem měl možnost vidět absolutní rozdíly v přístupu obyčejných lidí ke zdravotní péči. Ti museli často v akutních stavech do nemocnic docházet několik hodin, pojem screeningu či preventivní péče se v těchto oblastech jednoduše nevyskytoval,“ říká Martin Pekarčík, šéf a spoluzakladatel Scase.

Spolu s dalšími odborníky pak vytvořil první návrh zařízení nazvaného Scase, zdravotnického řešení určeného ke vzdálenému monitoringu pacientů, které i přes vzdálenost mezi lékařem a pacientem dokáže poskytnout obraz o zdravotním stavu uživatele. Kromě toho má Scase nezastupitelnou roli v prevenci zdraví a představuje tak jedinečnou technologii na trhu. „Už během prvních šesti měsíců aktivního pilotování na Slovensku, v Gruzii či Severním Makedonii se nám prostřednictvím Scase podařilo zachránit životy pacientů, dokázali jsme také zefektivnit práci mnoha lékařů a zvýšit motivaci pacientům k managementu svého zdraví,“ pokračuje Martin Pekarčík.

Od teploty po hladinu cukru

Scase dokáže zaznamenat teplotu, tlak, puls, okysličení krve, hladinu cukru a váhu pacienta. Zároveň prostřednictvím připojení na zdravotnickou platformu vidí lékař i přes vzdálenost naměřené hodnoty v reálném čase. Systém také dokáže lékaře nebo administrátora systému upozornit, když hodnoty pacienta klesnou nebo vzrostou do kritických čísel.

Martin Pekarčík, šéf a spoluzakladatel Scase. | Foto: Scase

Zařízení slouží také jako komunikační kanál a zároveň k upozorňování na denní aktivity, měření nebo dodržování léčby. „Telemedicína však nenahradí osobní pohled lékaře, proto je vhodná jako prevence, na sledování průběhu chronických onemocnění nebo stavu pacienta po jednoduchých operacích,“ zmiňuje Martin Pekarčík.

Startup čeká během letošního roku hned několik výzev, mezi nimi i příprava na masovou výrobu a také získání evropského osvědčení CE podle směrnice MDR, která potvrdí, že řešení splňuje všechny potřebné normy pro jeho komerční prodej. Kromě spolupráce s nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními na Slovensku o vyvíjené řešení projevili zájem privátní kliniky a nemocnice v Moldavsku, Albánii ale také ve Spojených Arabských Emirátech.

Jako většina startupů se také Scase potýká především s obtížným zajišťováním finančních zdrojů. „Jako nejsložitější v celém dosavadním průběhu hodnotím hledání finančních prostředků, což znatelně ovlivnilo vývoj Scase. V dnešní, digitální době je investování do hardware velmi odvážným krokem a děkuji našim investorům a podporovatelům, že v náš produkt věří,“ zmínil Martin Pekarčík.

České investice

Rozvoj projektu financuje i několik českých společností. Už v průběhu roku 2021 do SCase investičně vstoupili bpd partners, letos se přidala Y Soft Ventures nebo investor Vít Horký, známý ze své bývalé společnosti Brand Embassy. „Scase podporujeme v růstu už od začátku a cítíme velký potenciál spočívající v zajímavém nápadu, inovativním přístupu a zásadním přínosu pro pacienty v komfortu při poskytování zdravotní péče. Potvrzuje to i zájem dalších investorů, kteří cítí potenciál projektu Scase,“ uvedl Tomáš Bobela z bpd partners.

Foto: Scase

„V oblasti modernizace zdravotnictví vidíme ohromný potenciál, a to jak ve vyspělém, tak rozvojovém světě. Scase má skvěle našlápnuto tento potenciál využít, takže jsme rádi, že u toho můžeme být a firmu podpořit nejen finančně, ale i našimi zkušenostmi,“ uvedl Miloš Sochor, výkonný ředitel Y Soft Ventures.

Právě finanční prostředky od investorů umožnily posunout projekt do další fáze. „Scase už není jen v našich hlavách či na papíře, ale reálně pomáhá tam, kde je potřebný. Ať už v terénu, ambulancích, na hranicích, v nemocnicích, ale i v domovech důchodců či v sociálních službách nebo u pacientů doma,“ doplňuje Martin Pekarčík a navázal: „Rád bych také zdůraznil, že Scase je autorizovanou společností podle ISO 13485. Spolupracujeme s přibližně 80členným zdravotnickým personálem a v průběhu uplynulých let se nám podařilo zmonitorovat přes tři tisíce pacientů.“  Kromě investic pomáhají podle Martina Pekarčíka vytvářet most mezi nápadem a uvedením výrobku na trh také různé granty nebo placená partnerství.

Průsečík dvou světů

Při rozjezdu projektu mohl využít svého podnikavého ducha. „K podnikání mě odmalička vedl otec a zároveň jsem s Scase začínal jako student medicíny. Měl jsem tedy určité znalosti z obou světů.  Naštěstí jsem měl a myslím, že i stále mám obrovské štěstí na lidi v mém okolí, kteří se postupně stali mými kolegy. Právě ti mi otevřeli dveře do světa podnikání a spolu jsme pak načrtli směr, kterým firmu budeme vést,“ popisuje spoluzakladatel Scase.

Foto: Scase

Zároveň musel na začátku i ve skromných poměrech dokázat postavit tým spolupracovníků. „Většinou jsem tehdy hledal šikovné studenty, kteří měli v sobě dostatek nadšení a z části i naivity,“ vzpomíná Martin Pekarčík, který i v současnosti do rostoucího startupu hledá další posily. V současné době tvoří tým Scase dvacet členů, kteří se podílejí na vývoji hardwaru i softwaru, designu, hledání finančních zdrojů, prodeji i projektovém managementu.

Bez dalšího růstu tvůrčího týmu se projekt do budoucna neobejde. Do oboru se totiž v posledních letech naplno pustila řada nadnárodních společností. „Od počátku covidové pandemie se okolo pojmu telemedicíny rozpoutal boom. Pacienti i lékaři měli možnost přejít na online konzultace, což snižovalo pravděpodobnost nákazy. Telemedicína se odtehdy posunula mílovými kroky a umí zaznamenávat životní funkce, synchronizovat různé systémy či dohlížet na dodržování léčebných postupů u pacientů. Rostoucí trend tak vytváří prostor pro mnohé firmy, které se odlišují v nabídce služeb,“ zmiňuje Martin Pekarčík a pokračuje: „V Scase si zakládáme na detailech, vztazích se zákazníky a etapa startupu nám dovoluje být agilní vůči různým typům požadavků od klientů.“

Pro pacienty i zdravotníky

Po dokončení vývoje by měl být typickým zákazníkem společnosti všeobecný lékař pro dospělé, soukromé kliniky a nemocnice, domovy důchodců nebo domovy a centra sociálních služeb. „Zároveň vidíme velkou poptávku a potenciál i na straně neziskových organizací nebo společností, které poskytují terénní služby“ plánuje Martin Pekarčík.

Tým startupu Scase. | Foto: Scase

Vzhledem k tomu, že inspirací pro projekt byla situace v Africe, kde převažují rozvojové země s nerozvinutou infrastrukturou a velkými vzdálenostmi k lékaři, je vývoj orientovaný tak, aby bylo výsledné řešení vhodné pro chudé i rozvinuté země. Neodlišuje se přitom podle země, kde funguje, ale spíše podle toho, kdo s ní pracuje. „Vyvinuli jsme dvě mutace aplikace. První je vhodná pro pacienty a jejich preference v rámci vzdáleného monitoringu jejich ošetřujícím lékařem. Druhá odráží potřeby zdravotnického personálu v nemocnicích a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Ti  Scase využívají na zefektivnění své denní praxe a časové či finanční optimalizace,“ konstatuje spoluzakladatel startupu.

Telemedicína podle něj může být klíčovou součástí celkové modernizace zdravotnictví. „Myslím, že telemedicína načrtává směr personalizované medicíny s důrazem na prevenci. A také bude schopná decentralizovat zdravotní péči. Již v současnosti se mnoho úkonů, které se dosud vykonávaly v ambulancích, realizuje z pohodlí domova pacientů. A lékaři a sestry tak mají větší prostor na aplikaci skutečné medicíny, bez toho, aby se z nich stali písaři nebo telefonní operátoři,“ uzavírá Martin Pekarčík.

Dalibor Dostál

Startup Scase v kostce

Společnost Scase založená v roce 2019 Martinem Pekarčíkem vznikla jako start-up vyvíjející diagnostické a přenosné zařízení, které v sobě kombinuje nejen inteligentní senzory, ale také poskytuje efektivní správu zdravotního stavu prostřednictvím digitální, medicínské platformy. Řešení, na vývoji kterého se podílejí odborníci ze světa medicíny, zdravotnických technologii a managementu, je součástí několika mezinárodních pilotních projektů rozvíjejících potřebu telemedicíny a primární zdravotní péče.

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Slovensko
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme