Zdravotnictví – statistický přehled

Dokument Zdravotnictví v rubrice Oborové informace přináší členění zdravotnických organizací podle zřizovatele, statistické publikace týkající se této problematiky a další zdroje dat vedle Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy podle příslušného zákona. Zdravotnická zařízení je možno členit z hlediska zřizovatele na:

státní – zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, ostatní centrální orgány

nestátní – zřizovatelem je kraj, město (obec), církev, jiná právnická osoba, fyzická osoba

Vývoj v roce 2018

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na zdravotní péči v České republice 430,9 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 43,5 mld. Kč (11,2 %), tj. nejvíce od roku 2010, kdy má ČSÚ k dispozici srovnatelné údaje o výdajích na zdravotní péči podle mezinárodní metodiky SHA 2011. V letech 2010 až 2018 rostly celkové výdaje na zdravotní péči v běžných cenách v průměru o 3,2 % ročně.

Od roku 2010 včetně bylo na zdravotní péči v Česku vynaloženo celkem 3,2 biliony korun z toho v posledních pěti letech (2014 až 2018) 1,9 bilion Kč. Uvedený meziroční celkový nárůst výdajů na zdravotní péči v ČR o 43,5 mld. Kč byl zapříčiněn především 13% navýšením prostředků z veřejného zdravotního pojištění (nárůst o 31,7 mld. Kč) a více než 10% vyššími výdaji ze státního rozpočtu (nárůst o 7,4 mld. Kč). V meziročním srovnání výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči vzrostly zejména výdaje na specializovanou ambulantní péči, a to téměř o jednu třetinu. Přímé platby domácností – třetí hlavní zdroj financování zdravotní péče v Česku – vzrostly meziročně o 3,7 mld. Kč (6,9 %).

České zdravotnictví je dlouhodobě financováno primárně z veřejných zdrojů, a to především prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. V sledovaném období let 2010 až 2018 se veřejné zdroje podílely z 83 až 85 % na financování zdravotní péče v ČR. V podrobnějším členění v rámci výše uvedených konečných zdrojů financování měly v letech 2010 až 2018 největší podíl na celkových výdajích na zdravotní péči platby hrazené zdravotními pojišťovnami z veřejného pojištění (283,9 mld. Kč; 65,9 % podíl v roce 2018), následované státním rozpočtem (69,5 mld. Kč; 16,1 %) a domácnostmi (57,8 mld. Kč; 13,4 %).

Celkově bylo za posledních pět let (2014 až 2018) vydáno z veřejných rozpočtů na zdravotní péči 1,6 bilionu korun. V průměru na jednoho obyvatele šlo v roce 2018 na zdravotní péči z veřejných zdrojů 34,1 tis. Kč o 3,6 tisíce více než v roce předchozím.

Výdaje na zdravotní péči v České republice ve vztahu k jejímu HDP patří v rámci zemí EU dlouhodobě k těm nižším. V roce 2017 se přiblížil průměr za země EU u tohoto ukazatele desetiprocentnímu podílu na HDP. Podle těchto posledních kompletních údajů za všechny státy Evropské unie, se Česká republika umístila na pomyslném žebříčku zemí EU za Řeckem na 17. místě, tedy v jeho druhé polovině.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme