Zdražování mléka v Kazachstánu a další novinky ze sektoru zemědělství

V Kazachstánu se cena konzumního mléka za prvních 8 měsíců roku 2021 zvýšila o 9,5 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což je nejvyšší růst za poslední tři roky.

V průměru stojí litr pasterizovaného mléka s obsahem tuku 2,5 % 254 KZT (cca 12,80 Kč), s obsahem tuku 3,2–4 % 302 KZT (cca 15,20 Kč). V první polovině roku pokryly tuzemské společnosti poptávku po mléce a smetaně z 96 %.

Podíl dovozu činil 3,7 %, resp. 11,9 tis. tun, což je o 5,7 % více než o rok dříve. Vývoz mléka se zvýšil o 14,3 % na 18,7 tis. tun. Produkce smetany roste již čtvrtým rokem v řadě: v lednu až červenci tohoto roku dosáhla 359,6 tis. tun, to je o 8,1 % více než o rok dříve.

Naopak spotřeba mléka je letos nejnižší za poslední roky. V prvním čtvrtletí roku 2021 se v Kazachstánu spotřebovalo v průměru pouze 3,7 litru mléka na osobu. Pro srovnání: v prvním čtvrtletí loňského roku představovala spotřeba 4 litry, v roce 2019 4,6 litru. Spotřeba mléka ve venkovských oblastech je tradičně vyšší než v městských oblastech, ale i tam již druhým rokem v řadě klesá. V prvním čtvrtletí letošního roku činila v průměru 6,3 litru mléka na obyvatele, zatímco v městských oblastech je to jen 1,8 litru.

Sklizeň obilovin v Kazachstánu

Podle Ministerstva zemědělství byly k 15. září v Kazachstánu sklizeny obiloviny a luštěniny z 13,2 mil. hektarů, což je 83,3 % jejich celkové osevní plochy. Při průměrném výnosu 9,1 t/ha bylo sklizeno 12 mil. tun obilí.

Zahraniční obchod Kazachstánu s jablky

Za šest měsíců letošního roku byly z Kazachstánu vyvezeny 3 tis. tun jablek v hodnotě 1,6 mil. USD. Nejvíce jablek se vyvezlo do Ruské federace (2,6 tis. tun, 1,4 mil. USD). Do Uzbekistánu a Turkmenistánu bylo odesláno po více než sto tunách.

Naopak do Kazachstánu bylo dovezeno 63,8 tis. tun jablek v hodnotě 27,4 mil. USD. Většina byla dovezena z Polska (39,3 tis. tun), Íránu (16,8 tis. tun) a Uzbekistánu (2,9 tis. tun). Dále z Kyrgyzstánu, Ázerbájdžánu, Číny a Ukrajiny.

Kazachstán má vlastní jabloňové sady, jejichž rozloha přesahuje 35,7 tis. hektarů. Nacházejí se především na území dvou regionů – Almaty a Turkestánu.

Rostoucí výroba mouky v Kazachstánu

V lednu až červenci tohoto roku bylo v Kazachstánu vyrobeno 1,8 mil. tun mouky a jemně mletých směsí z obilovin – o 3,7 % méně než o rok dříve. Většinu produkce tvoří pšeničné mouky: 92,8 %, tedy 1,7 mil. tun (o 3,3 % méně než o rok dříve). Tuzemská poptávka je pokryta z 99,5 %.

V první polovině roku bylo do Kazachstánu dovezeno pouze 7 tis. tun mouky (o 7,6 % více než v předchozím roce). Prodej výrobků na domácím trhu se v první polovině roku snížil o 1,1 % na 834,5 tis. tun, vyvezlo se 655,9 tis. tun mouky. V průběhu jednoho roku se domácí ceny mouky zvýšily o 11,1 %.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme