Zelená energie v GCC

V roce 2018 bylo v regionu vidět mnoho pozitivních iniciativ, které měli za cíl podpořit právě energii získávanou ze slunečního záření. Trh ovšem zdaleka nedosáhl v této oblasti vrcholu. Nutno zmínit, že nejdále je v této iniciativě emirát Dubai, jeden ze sedmi emirátů SAE. Ovšem i zde je stále mnoho příležitostí.
Jen v emirátu Dubaj jsou aktuálně ve výstavbě solární parky s konečným instalovaným výkonem, který přesahuje výkon největší jaderné elektrárny na světě. Obnovitelné zdroje nejsou řešením pro zítřek, je třeba s nimi začít již dne. To je heslo, které se v Dubaji používá.
V Dubaji také existuje iniciativa, která si klade za cíl, aby všechny budovy v tomto emirátu, byly osazeny střešními fotovaltaickými panely. V současnosti již je instalovaný výkon na 50 MW, do budoucna se počítá až s 400MW a jejich napojením na rozvodnou síť. Tak by tomu dle této iniciativy mělo být do roku 2030.
Emirát si klade také za cíl, aby do roku 2020 byl podíl čisté energie 7 %, do roku 2030 již 25 % a do roku 2050 plných 75 %. Iniciativy představované veřejným sektorem mají působit také na privátní sféru, aby i ona začala tíhnout k zelené energii, která jim má umožnit snížit celkové výdaje na spotřebu energií.
Je však nutné se také soustředit na kvalitu instalovaných panelů, jejich správné nastavení a následný servis. Dle předpovědí, v roce 2019 bychom měli být svědky dalšího technického vývoje a inovací na poli solárních/fotovoltaických panelů, které umožní lepší výkon a nižší cenu. Teritorium má pro využití solárního záření dobré předpoklady. Omán věří i větrné energii.


  • Země: AE – Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 10.01.2019

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Souborové přílohy

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme