Zelená zpráva 2020: Podpory do agrárního sektoru vzrostly o více než 8 procent

České zemědělství dosáhlo podle předběžných údajů Souhrnného zemědělského účtu za rok 2020 nejvyšší hodnoty zemědělské produkce za posledních pět let.

Konkrétně jde o 147 miliard korun v základních běžných cenách. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství za rok 2020, kterou 24. srpna schválila vláda.

„Srážkový a teplotní vývoj počasí spolu s dalšími faktory měl v loňském roce příznivý vliv na vývoj hektarových výnosů u většiny rostlinných komodit. Podmínky pro zemědělství však do značné míry ovlivnila koronavirová pandemie. Negativně zasáhla například do tržních vztahů mezi podniky agrárního sektoru a takzvaným sektorem HORECA, tedy hotely, restauracemi a podobně. Stejně pak do agrárního trhu práce, kdy jsme museli řešit problémy se zajišťováním sezónních pracovníků ze zahraničí,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle takzvané Zelené zprávy byl meziroční vývoj tržních podmínek pro zemědělství relativně méně příznivý než v předchozím období. Ceny zemědělských výrobců v meziročním srovnání loni klesly na 96,6 % úrovně roku 2019, zatímco celkový index vstupů do zemědělství mírně meziročně vzrostl na 100,4 %. V potravinářském průmyslu lze vývoj podle klíčových ekonomických ukazatelů hodnotit spíše pozitivně. Spotřebitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů vzrostly v roce 2020 na 104,5 % úrovně předchozího roku.

Celkové výdaje na podporu agrárního sektoru loni meziročně vzrostly o 8,2 % na 74,6 miliardy korun. Z celkových výdajů se podpory přímo zemědělským podnikům zvýšily o 6,1 % na 52,6 miliardy korun. Další podpory šly kromě jiného do potravinářství, rybářství a na veřejné výdaje na obecné služby (nejdou přímo zemědělským podnikům), jako například do zemědělského školství, výzkumu, poradenství, informatiky a na kontrolní činnost rezortu. Značná část uvedeného zvýšení podpor (celkem 2,4 mld. Kč) připadá na kompenzace za dopady COVID-19. Přímé podpory zemědělským podnikům dosáhly v průměru téměř 15 tisíc korun na hektar zemědělské půdy.

Ekologicky na patnácti procentech půdy

Ke konci roku 2020 bylo v ČR 4 665 ekologických zemědělců a 865 výrobců biopotravin a podíl ekologicky obhospodařované půdy k celkové výměře zemědělské půdy 15,3 %.

Z celkové loňské sklizňové plochy obilovin v ČR, tedy 1 344,9 tisíce hektaru zaujímaly největší podíl pšenice (59,4 % celkové plochy) a ječmen (24,7 %). Produkce sklizených obilovin dosáhla výše 8 126,7 tisíce tuny, což je oproti předchozímu roku nárůst o 6,3 %.

Zaměstnanost v zemědělství je podle Zelené zprávy prakticky stabilizovaná, v posledních dvou letech se počet pracovníků v této oblasti pohybuje mírně pod hranicí 100 tisíc. Loni činil počet pracovníků v zemědělských podnicích 98,8 tisíce, oproti roku 2019 klesl o 0,2 %. Nejvíce zastoupení jsou pracovníci ve věku 45 až 59 let (40 %), poté 30 až 44 let (31,8 %).

Záporná bilance českého agrárního zahraničního obchodu se loni vzhledem k výraznějšímu nárůstu vývozu meziročně zlepšila, a to o 10,6 miliardy korun na 36,8 miliardy. Ve vývozu nadále převažují zemědělské suroviny nad výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme