Zelené estonské hlavní město nabídne příležitosti pro české firmy

Evropská komise uděluje každý rok jednomu městu ocenění Evropské zelené město (Europe Green Capital), které má být vzorem v udržitelném rozvoji a modernizaci městského prostředí.

V roce 2023 je tím městem estonský Tallinn. Veletrhy konané v rámci zeleného roku můžou přinést příležitosti pro české firmy.

Ilustrační fotografie

Estonsko, které je považováno za průkopníka v oblasti digitální správy, má jedinečné předpoklady pro inovace v oblasti smart cities. Tallinn se může pochlubit prosperujícím ekosystémem technologických startupů a instituce jako Tallinnská technická univerzita stojí v čele souvisejícího výzkumu a vývoje. Důraz, který země klade na digitální řešení a ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí, představuje řadu příležitostí pro infrastrukturní projekty, ekologické iniciativy a technologická řešení, která uspokojí potřeby obyvatel i turistů.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Příležitosti se nabízejí pro české firmy, které vyvíjí a implementují datově inteligentní řešení v městském prostředí, ať už se jedná o řešení pro zefektivnění dopravy ve městě, využívání energií, snížení emisí a ekologické zátěže, řešení pro chytré bydlení či přístup ke vzdělávání. České technologické firmy mohou přispět v oblasti softwarových řešení, přizpůsobení a integrace platforem, které doplňují funkce chytrých měst.

České inovace související s udržitelnou energetikou a zelenými technologiemi mohou připravit půdu pro významnou spolupráci v oblasti rozvoje infrastruktury. Estonské prostředí také otevírá dveře českým bankám a investorům, kteří mohou podpořit růst estonských startupů a infrastrukturních projektů. V neposlední řadě se otevírají možnosti spolupráce univerzit a VVI institucí.

V rámci projektu Zeleného hlavního města Evropy Tallinn organizuje několik významných konferencí, summitů a výstav, kterých se mohou účastnit také české firmy a prezentovat svá řešení potenciálním estonským partnerům a zákazníkům. Hlavními tématy letošního roku v Tallinnu jsou mobilita, eko-inovace a udržitelnost. Vyvrcholením roku zeleného hlavního města Tallinnu bude listopadový Tallinn Greentech Week. Ten se odehraje 14–17. listopadu 2023 a bude hostit nejprogresivnější a nejlepší nápady v oblasti zelených inovací a jejich realizátory z celého světa. 

GreenEST Summit 2023 konající se 13. listopadu bude úvodní akcí celého Greentech Week. Půjde o v regionu největší setkání odborníků z veřejného a soukromého sektoru, podnikatelů v oblasti zelených technologií a investorů z celé Evropy  Souběžně se mezi 14. a 15. listopadem se uskuteční Smart Cities Convention – akce, kde se podnikatelé a inovátoři zelených technologií setkají se zástupci více než 30 velkých měst. Tallinn se prezentuje jako testovací centrum zelených technologií, kde mohou podnikatelé i města společně vyvíjet ekologicky udržitelné projekty a nacházet společná řešení pro rozvoj měst. Událost bude příležitostí k navázání kontaktů se start-upy.

Ilustrační fotografie

Jednou ze zajímavých akcí v rámci týdnu bude Cleantech Forum Europe od 15. do 16. listopadu. Tam se budou sdružovat investoři do zelených technologií a špičkoví podnikatelé, aby společně směřovali k udržitelné budoucnosti. Součástí programu bude i prezentace trendů současného výzkumu, která bude zahrnovat představení investičních společností a odborníků o trendech utvářejících budoucnost udržitelných inovací.

Další akcí bude Green Technologies Expo konající se ve dnech 14. až 17. listopadu bude Tallinn Cleantech EXPO. Takzvané NEXPO je akce, kde se setkají investoři do zelených technologií, inovátoři, podnikatelé a další zástupci soukromého i státního sektoru z celé Evropy. Výstava je primárně určena firmám a městům zavádějícím technologie a řešení smart city. Středem zájmu budou technologie a řešení podporující udržitelnost měst.

Poslední den, 17. listopadu, se bude konat Green Tiger Conference, což je platforma spolupráce mezi obory, jejímž účelem je vytvořit vyvážený ekonomický model pro Estonsko a svět spoluprací ve čtyřech směrech – v podnikatelském a státním sektoru, s veřejností a jednotlivci. Celý seznam akcí pořádaných v rámci Evropské zeleného města roku a další informace je k dispozici na webu Green Tallinn.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tallinnu (Estonsko). Autoři: Petr Preclík, obchodní diplomat, Jaroslav Synčák, stážista.

• Teritorium: Estonsko | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme