Zelené investice i energie. Anglikáni vyhlásili boj emisím

Připravte se na příchod klimatických uprchlíků, instruuje britské kardinály a diecéze environmentální pracovní skupina anglikánské církve. Kostely tak mohou obnovit jednu ze svých historických funkcí – poskytování azylu.Podle pracovní skupiny mohou pohostinnost církve využít Britové i cizinci postižení změnou klimatu. Kostely také musejí být připraveny na to, aby v případě živelních pohrom mohly sloužit jako útočiště, stojí v dokumentu, na který upozornil web listu The Independent.

Duchovní mají mimo jiné šířit povědomí o klimatické změně v rámci své misijní činnosti. Věřící proto mají informovat o způsobech, jimiž mohou snížit svou uhlíkovou stopu, a také o obecných ekologických zásadách. Zároveň se má církev více zasadit o zachování fauny a biodiverzity na svých pozemcích.

Pracovní skupina také navrhuje, aby církev do roku 2050 snížila emise na nulu. Tento plán musí nejprve schválit generální synod v roce 2020. Církev by se proto měla zaměřit na zelené energetické zdroje, energetickou efektivitu a také na modernizaci vytápění svých nemovitostí.

Zastaralé olejové a plynové vytápění má být nahrazeno efektivnějšími bodovými zdroji. Ty mají vyhřívat prostory pro věřící namísto současné praxe, kdy se církev snaží vyhřát celé kostely. Na některých místech mají být také instalovány solární panely.

„Zavazujeme se reagovat na vážné okolnosti, kterým čelíme,“ řekl biskup Nicholas Holtam, který stojí v čele pracovní skupiny. „Bude zapotřebí odhodlání všech duchovních a zapojení celé komunity,“ dodal k ambicióznímu plánu Holtam.

Anglikánská církev již přehodnotila své investiční plány. Již nyní neinvestuje do společností, které vydělávají na těžbě uhlí, ropy nebo ropných písků. Od příštího roku navíc nepodpoří firmy, které nebudou dostatečně aktivní v přechodu na nízkouhlíkovou energetiku.

Ke změně energetiky a snižování uhlíkové stopy již dříve vyzvala hlava katolické církve papež František. V roce 2015 věnoval ochraně životního prostředí celou svou druhou encykliku. Na jaře podpořil švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou a také se vyslovil pro zpoplatnění produkce uhlíkových emisí. Opakovaně se také snažil přesvědčit představitele předních ropných společností k většímu úsilí při přechodu na čistší zdroje energie.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: Adam Krupa

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí

Doporučujeme