Zelený těžař: norský Equinor sníží do roku 2050 emise téměř na nulu

Investice do elektrizace, úložišť i nových technologií mají snížit emise skleníkových plynů produkovaných těžařskou společností Equinor (dříve Statoil) v Norsku téměř na nulu. Ambiciózní plán počítá s rokem 2050.

Zařízení na zpracování zemního plynu Melkøya, Hammerfest | Einar Aslaksen / TRY / Equinor

Podle plánu se emise mají snížit o 40 procent do roku 2030, o 70 procent do roku 2040. V roce 2050 by emise měly být téměř nulové. V první fázi Equinor emise sníží o pět milionů tun skleníkových plynů, což představuje zhruba desetinu všech emisí vyprodukovaných v Norsku.

„Equinor podporuje pařížskou dohodu a celospolečenský cíl nulových emisí,“ komentoval plán šéf společnosti Eldar Sætre. „Nové klimatické ambice posílí konkurenceschopnost Equinoru a také průmyslový rozvoj Norska,“ dodal Sætre a podotkl, že snižováním emisí neutrpí zisk společnosti. Do roku 2030 by Equinor měl vygenerovat více než tři biliony norských korun.

Firma stejně jako například Evropská unie používá hodnoty z roku 2005 pro stanovení klimatických cílů. V roce 2005 těžební pole a elektrárny provozované Equinorem produkovaly zhruba 13 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. Podobné množství Equinor vypouštěl i v roce 2018.

Prvotní investice odhaduje Equinor na 50 miliard norských korun. Suma má pokrýt velká průmyslová opatření, včetně zlepšení energetické účinnosti, digitalizaci a elektrifikaci klíčových polí a závodů. Podle firmy investice také posílí její budoucí konkurenceschopnost.

Druhá fáze si vyžádá další opatření, rozšíření elektrifikace a konsolidaci infrastruktury. Firma také počítá s rozvojem nových technologií. V roce 2050 by podle předpokladů firmy měla norská těžba ropy a plynu klesnout více než o polovinu. Velké naděje vkládá Equinor do plovoucích větrných elektráren, technologií pro uložení uhlíku, ale také do bezemisního vodíku na bázi zemního plynu.

Ve společnosti Equinor vlastní 67procentní podíl Norsko, zbytek akcií je veřejně obchodován. Společnost působí ve více než 30 zemích a zaměstnává 20 tisíc lidí. Equinor je jednou z největších těžebních společností a druhý největší exportér plynu v Evropě. Dlouhodobě investuje také do obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2018 se společnost jmenovala Statoil.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: Adam Krupa

• Teritorium: Norsko
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme