Zelený vodík má v Jihoafrické republice obrovský potenciál

Studie financovaná německým think-tankem Agora Energiewende kvantifikuje obrovský potenciál, který skýtá výroba zeleného vodíku v JAR. Role zeleného vodíku v rámci snah ozelenit globální hospodářství stále narůstá.

Podle řady odborníku je vodík významným nástrojem dosažení emisní neutrality. Hospodářství JAR je založeno na energeticky a emisně intenzivních odvětvích, avšak její geografická poloha a relativně vysoký stupeň industrializace jí poskytují značnou konkurenční výhodu v oblasti čisté energie. K využití potenciálu vodíkového hospodářství však v JAR schází potřebná infrastruktura, což skýtá velké množství příležitostí pro české podniky mající know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Ilustrační foto

JAR má potenciál stát se významným exportérem tzv. zeleného vodíku a současně tak snížit své emise skleníkových plynů až o 70 %, pokud využije příležitostí, které skýtá vodík jakožto čistý zdroj energie. Toto troufalé tvrzení je podloženo zevrubnou studií nazvanou „Super H2igh Road Scenario for South Africa”, kterou v JAR financoval německý think-tank v oblasti čisté energie Agora Energiewende.

Vodík, který je produkovaný elektrolýzou, tj. průchodem stejnosměrného elektrického proudu kapalinou, je považován za „zelený“ je-li k procesu jeho výroby používána energie z obnovitelných zdrojů. V globálním měřítku se z něj stává stále důležitější zdroj energie a odhaduje se, že do roku 2050 bude představovat trh o velikosti 2,5 bil. USD.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Jeho cena pomalu, ale jistě klesá a bude-li tento trend pokračovat, což přímo souvisí s rozšířeností cenové dostupnosti energie z obnovitelných zdrojů, bude podle odborníků zelený vodík sehrávat zásadní roli v ozelenění globální ekonomiky a dosažení emisní neutrality do roku 2050 v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu (UNFCCC).

JAR je dvanáctým největším emitentem skleníkových plynů na světě, neboť hospodářství je vysoce závislé na fosilních palivech, především na uhlí, ze kterého se zde generuje přibližně 77 % elektrické energie. Hospodářství JAR a jeho růst je založen především na energeticky velmi intenzivních odvětvích. Zhruba 45 % pracujících, tj. přibližně 6,7 mil. osob, je totiž v JAR zaměstnáno právě v energeticky intenzivních průmyslových oborech, které zodpovídají až za 60 % jihoafrického HDP a pochází z nich více než 70 % jejího exportu.

Není proto divu, že odklon od uhlí a přechod na čisté zdroje energie napříč jihoafrickou ekonomikou vyžaduje masivní investice a řadu nezbytných opatření spojených s tzv. spravedlivým přechodem (just transition), neboť podstatná část obyvatelstva JAR nachází obživu právě v odvětvích, kterých se odklon od fosilních paliv dotýká nejvíce.

Zmiňovaná studie zeleného vodíku v JAR uvádí, že projekty na něm postavené mají potenciál vytvořit více než 370 000 potřebných pracovních míst. Ze studie pak dále vyplývá, že prvotní fáze přechodu na čisté zdroje energie může být v JAR podstatně financována z výnosů, které do statní kasy přinese export zeleného vodíku do zbytku světa, neboť má JAR k jeho produkci velmi výhodné postavení.

Ilustrační foto

Konkurenční výhoda jihoafrické produkce zeleného vodíku spočívá především v geografické poloze příznivé pro větrnou a solární energii, ale také v relativně vysokém stupni industrializace a know-how v oblasti technologií založených na tzv. Fischer-Tropschově syntéze.

Významným hráčem v rámci plánovaných projektů v oblasti zeleného vodíku je v JAR místní petrochemický a energetický gigant, společnost Sasol, která má v plánu realizovat masivní projekt na výrobu zeleného vodíku v oblasti Boegebaai v provincii Severní Kapsko. Energie pro tento projekt má být získávána primárně z větru a slunce.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Aby však mohlo být potenciálu, který zelený vodík v JAR skýtá, plně využito, je třeba splnit celou řadu zásadních předpokladů. Kromě vytvoření nezbytné infrastruktury pro výrobu, skladování a převoz vodíku se samozřejmě v obecné rovině jedná o zefektivnění technologií obnovitelných zdrojů energie. Pro jednotlivá energeticky náročná a na fosilních palivech založená odvětví se pak jedná především o na míru šitá řešení, která umožní hladký přechod na čisté zdroje energie.

Veškeré tyto nutné kroky implementace vodíkového hospodářství v JAR představují velké množství příležitostí pro české podniky specializující se jak na výrobu zeleného vodíku či technologie a infrastrukturu s ní spjatých, ale také v obecnější rovině pro společnosti, které oplývají know-how v oblasti přechodu od fosilních paliv na čisté zdroje energie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika).

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme