Země Zálivu: Od ropy k inovativní ekonomice

Státy Zálivu jsou spojovány s ropným bohatstvím. Méně známé jsou rozsáhlé rozvojové plány prakticky všech zemí regionu, které se týkají průmyslu, cestovního ruchu, logistiky i celkového přerodu v diverzifikované inovativní ekonomiky.

Vlády zemí Zálivu si uvědomují konečnost ropných rezerv a globální odklon od uhlovodíků. Zaměřují se proto stále více na obnovitelnou energetiku, zelené technologie nebo pokročilé technologie zpracování odpadů. Iniciativ v těchto oblastech přibývá, ale přechod k nízkouhlíkovému hospodářství je pořád teprve na začátku. To znamená, že nastal ideální čas k identifikaci příležitostí pro české firmy.

Velká saúdská proměna

Království Saúdská Arábie prochází posledních pět let obdobím bezprecedentní ekonomické a společenské proměny. Vláda ve své strategii Vize 2030 vytyčila cíl vytvořit nejen silnou diverzifikovanou ekonomiku, nezávislou na ropě, ale také kulturně a společensky zajímavé místo k žití i k návštěvě.

Saúdská Arábie, to jsou nejen pouště a ropa, ale také další velké nerostné bohatství, horské oblasti i mořská pobřeží. A také největší trh v regionu. Z hlediska vzájemného obchodu se na Blízkém východě jedná o třetího nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Saúdskou Arábii můžeme označit za mladou zemi – více než 60 % obyvatel je mladších 35 let. Dříve poměrně uzavřená monarchie nyní klade mnohem větší důraz na pozitivní sebeprezentaci a otevírání se světu.

Česká republika v Saúdské Arábii získala velmi dobrou pověst. Proslulá jsou zde česká lázeňská a rehabilitační zařízení. Českému exportu dominují osobní automobily, v poslední době se však na přední příčky posouvají třeba také násadová vejce nebo v Česku vyrobený sýr akawi. Známé jsou také například české vzduchovky a střelné zbraně.

Velké příležitosti se rýsují v rozvoji těžebního průmyslu – zatím je využíváno pouze zhruba 8 % nerostného bohatství země. Vláda loni umožnila vstup zahraničního kapitálu i do tohoto odvětví. Dalšími zajímavými sektory jsou z českého pohledu obranný průmysl i zdravotnictví a farmaceutický průmysl.

Zelená energetika

Ačkoli je Saúdská Arábie známá především jako producent ropy, odklon od fosilních paliv si žádá i zde změnu směru. Chystají se zajímavé projekty v oblasti obnovitelné energetiky – například výstavba fotovoltaických elektráren, jejichž výkon má růst o 5-7 GW ročně. Obnovitelné zdroje mají výhledově dosáhnout 50% podílu v energetickém mixu. Saúdové kromě fotovoltaiky ve svých ambiciózních plánech počítají také s větrnými elektrárnami.

Saúdská Arábie hodně sází na vodíkovou budoucnost, a to jak ve formě „modré“, tak „zelené“. V rámci vládního gigaprojektu „města budoucnosti“ NEOM se mimo jiné počítá s výstavbou výrobny zeleného vodíku – tedy takového, k jehož produkci bude použita energie výhradně z obnovitelných zdrojů. Kromě toho státní podnik SABIC loni uskutečnil první dodávku „modrého“ čpavku, při jehož výrobě byly zachycovány vzniklé uhlíkové emise, do Japonska. Tento čpavek bude spalován v konvenčních elektrárnách spolu s uhlím.

Odpady – sektor budoucnosti

V oblasti nakládání s odpady stojí Saúdové na začátku dlouhé cesty. Recyklováno je zatím kolem jednoho procenta veškerého odpadu. Dosud nebyl zaveden ani rozsáhlejší systém třídění odpadu a jeho recyklace ve velkých městech. Základním předpokladem je, aby lidé potřebu třídit odpad v širším měřítku akceptovali a uvědomili si, jaké problémy znečišťování veřejného prostoru přináší.

Vládní investiční fond PIF před čtyřmi lety založil společnost Saudi Investment Recycling Company, která má pod sebou prakticky všechny velké projekty v oblasti recyklace pro města i průmysl. Za zmínku stojí projekt velkého recyklačního centra v rámci gigaprojektu NEOM. Vládní cíle počítají se zpracováním až 106 milionů tun odpadu do roku 2035, z toho až 35 % by mělo být recyklováno. (Roční produkce odpadu v zemi je dnes odhadována na 53 milionů tun.)

V roce 2019 bylo založeno Národní centrum pro zpracování odpadu, které má v gesci regulatorní úpravu nakládání s odpady a investiční aktivity v tomto sektoru. Cílem je snížit do roku 2035 skládkování o 82 %, a to kombinací recyklace, kompostování a spalování.

Korunní princ Muhammad bin Salmán letos vyhlásil nové iniciativy Green Saudi Arabia a Green Middle East. V jejich rámci má být mimo jiné vysázeno na 50 miliard stromů a mají se snížit emise uhlíku v regionu až o 60 procent. Jedním z projektů je také Zelený Rijád. V hlavním městě bude mimo jiné vystavěn městský park čtyřnásobně větší než Central Park v New Yorku. Jen na tento projekt má být vynaloženo 32 milionů amerických dolarů.

Ambiciózní rozvojové plány a s nimi spojené masivní investice v řádech stovek miliard dolarů otevírají nové příležitosti pro zahraniční firmy snad ve všech oblastech. Nutností je však najít spolehlivého místního partnera a věnovat čas a zdroje budování pravidelného osobního kontaktu s partnerem a trhem obecně. Velký zájem je v zemi především o transfer technologií a znalostí. V dobré výchozí pozici budou ty firmy, které zvažují lokalizaci výroby či výzkumu pro celý region právě v Saúdské Arábii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie). Autor: Vojtěch Hromek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Saúdská Arábie | Zahraničí

Doporučujeme