Zemědělci získají vyšší dotace, cílem je zvětšit soběstačnost Česka

V rámci podpory hospodářství v pokoronavirové panice vláda schválila kromě jiného i navýšení prostředků pro resort zemědělství s cílem zvýšit soběstačnost ČR. V současné době probíhá vyhodnocení žádostí o dotace.

Poptávka po podpoře investic v rámci mimořádného 10. kola PRV pro podporu zvýšení soběstačnosti trojnásobně překročila částku vyčleněnou vládou v rámci koronakrizové pomoci. „Investice do komodit, ve kterých bychom mohli být soběstační, považujeme za velice důležité,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Vítáme každou pomoc, která narovná znevýhodnění českých zemědělců ve srovnání se zahraničními konkurenty.“ Podle propočtů Zemědělského svazu ČR při zreálnění uznatelných nákladů každých tisíc korun dotace znamená celkovou investici ve výši 2500 korun.

Podpora na chmel, brambory či chov prasat

Zemědělci mohli žádat na investice v rostlinné výrobě v oblasti ovoce, zeleniny, brambor, chmele, vinné révy a v živočišné výrobě na chov prasat, drůbeže s produkcí masa i vajec. Bylo zaregistrováno 1603 žádostí s požadavkem na dotaci 6,2 miliardy korun s tím, že je v současné době k dispozici 1,8 miliardy korun, což by postačilo na schválení 29 procent podaných žádostí. Žádost na zpracování podaly podat zemědělské i potravinářské podniky. Bylo zaregistrováno 837 žádostí s požadavkem na dotaci 3,8 miliardy s tím, že je v současné době k dispozici 1,6 miliardy a to by postačilo na schválení 42 procent podaných žádostí.

Pomoc pro menší projekty

V rámci 10. kola byly opět výrazně zvýhodněny menší projekty pro zemědělce s výměrou do 150 ha. Tito zemědělci podali 370 žádostí o podporu investic při pěstování brambor, zeleniny, ovoce a chmele, 252 žádostí o podporu investic v chovech prasat, drůbeže, koz a ovcí a 143 žádostí o podporu pěstování vinné révy. Všechny žádosti menších zemědělců do rostlinné i živočišné výroby byly doporučeny ke schválení, 98 žádostí pěstitelů révy vinné bylo zařazeno do zásobníku, tedy při nevyčerpání celkové částky, budou postupně do podpory zařazeni.

Rozdílná situace je u investic větších podniků. Zájem o podporu investic výrazně překročil stanovenou částku. Největší zájem byl o podporu rostlinné výroby se 465 žádostmi, z nichž bylo doporučeno ke schválení 216. Výrazný převis byl zaznamenán u investic do chovu prasat, kde chovatelé podali 188 žádostí a doporučeno bylo 29 žádostí.

Tisková zpráva Zemědělského svazu ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme