Zemědělská produkce na Ukrajině a další aktuality ze sektoru

V lednu až srpnu 2021 vzrostla zemědělská výroba na Ukrajině ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 8,4 %. Za osm měsíců roku 2021 zvýšily zemědělské podniky výrobu o 13,7 % a domácnosti o 2,1 %.

Rostlinná produkce se zvýšila o 14,8 %, zatímco živočišná produkce se v porovnání s lednem až srpnem 2020 snížila o 4,8 %. Od začátku hospodářského roku 2021/22 bylo k 17. září z Ukrajiny vyvezeno 11,3 milionu tun obilovin, což je o 1,03 milionu tun více než ve stejném období předchozího hospodářského roku.

Jednalo se zejména o pšenici (6,7 mil. tun), ječmen (3,1 mil. tun), žito (21,5 tis. tun) a kukuřici (1,3 mil. tun). Vývoz pšeničné a jiné mouky dosáhl hodnoty 29,9 tis. tun, což je o 14,8 tis. tun méně než v odpovídajícím období předchozího hospodářského roku.

Na pozadí rostoucích cen obilí a olejnin rostou náklady na krmivo pro hospodářská zvířata. V důsledku toho ceny krmiv vzrostly v průměru o 68 až 84 % v závislosti na složení. Za poslední rok (září 2021 oproti září 2020) vzrostly ceny hlavních složek krmiv nejméně o třetinu. Například pšenice +32 %, kukuřice +25 %, ječmen +27 %, sójová moučka +26 %, slunečnicová moučka +26 %. Hlavním důvodem růstu cen těchto plodin je zvýšená poptávka na světovém trhu. V důsledku prudkého růstu cen krmiv pro zvířata se tak cena masa letos na podzim zvýší, neboť pro producenty masa takový nárůst znamená zvýšení výrobních nákladů.

Ukrajinští vinaři letos přišli o většinu sklizně hroznů kvůli špatnému počasí a celkově nepříznivým podmínkám. V současné době je ve dvou jižních regionech Ukrajiny – v Oděské a Mykolajevské oblasti – letošní sklizeň 5–6krát nižší než loni.

Ukrajina a Spojené státy pracují na otevření amerického trhu pro ukrajinskou kukuřici a pšenici (včetně bio). Schvalovací postupy jsou v závěrečné fázi. Ukrajině se vytváří nové vyhlídky pro rozvoj podnikání a hospodářský růst země.

Ukrajina spolupracuje s jinými státy také v dalších oblastech. Dne 16. září 2021 se uskutečnila schůzka zástupců ministerstva agrární politiky a výživy Ukrajiny se zástupci české akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s odborníky z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VUMOP).

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. je první společností z EU, která požádala o dvoustrannou spolupráci v zavlažovacím sektoru. V rámci tohoto jednání se generální ředitel Jan Cihlář a ministr agrární politiky a výživy Ukrajiny Roman Leščenko dohodli na postupném zavádění pilotních zavlažovacích projektů, jakož i na uspořádání budoucí společné schůzky v České republice za účelem odsouhlasení plánu.

Živočišná výroba

K 1. září 2021 se na Ukrajině chovalo 1,6 mil. krav (o 5,9 % méně než v roce 2020), z toho 425,2 tis. krav bylo chováno průmyslově a 1,2 mil. kusů v domácnostech. Pozitivní dynamika průmyslového chovu se udržuje již několik měsíců v řadě. Za 8 měsíců roku 2021 proti roku 2020, se jejich počet zvýšil o 500 kusů. Největší nárůst byl zaznamenán v oblastech Kherson (+14 %; 6,5 tis. kusů), Ternopil (+ 7,9 %; 13,6 tis. kusů), Ivano-Frankivsk (+7,5 %; 4,3 tis. kusů), Kyjev (+6,8 %; 33,2 tis. kusů), Volyně (+5,1 %; 18,7 tis. kusů).

Během roku zahájila řada zemědělských podniků provoz nových a modernizovaných mléčných komplexů, další se plánují otevřít v roce 2022. Tyto změny se však zatím neodrážejí v objemu vyprodukovaného mléka z důvodu snižujícího se počtu krav chovaných v domácnostech o 7,9 % na 1,2 mil. kusů.

Dovoz polotvrdých sýrů, který vytváří přímou konkurenci většině domácích producentů, se příliš nezvyšuje. V srpnu bylo dovezeno 1,9 tis. tun, což se přibližně rovná průměrným měsíčním údajům od začátku roku. Dodávky bílého sýra na Ukrajinu však neustále rostou. V srpnu se na Ukrajinu dovezlo o 22 % více než ve stejném období loňského roku. Minulý měsíc také výrazně vzrostl dovoz zpracovaného sýra (+43 % oproti předchozímu měsíci). Většina sýrů se dováží z Polska, Německa, Francie, Nizozemska a Itálie. Celkový podíl těchto zemí na dovozu sýrů činí 82 %.

Trh s drůbežím masem na Ukrajině je momentálně v paradoxní situaci: s růstem produkce, která již převyšuje domácí poptávku, rostou ceny. V průběhu jednoho roku (od začátku září 2020 do začátku září 2021) se průměrná velkoobchodní cena drůbeže (jatečně upravených těl kuřat) v zemi zvýšila o 29 % a činila 58,8 UAH/kg.

Zároveň v červenci 2021 došlo k největším změnám ve spotřebitelských cenách drůbežího masa (jatečně upravených těl kuřat) a kuřecích řízků. Spotřebitelské ceny jatečně upravených těl kuřat vzrostly oproti červenci 2020 o více než třetinu (+34,5 %) a činily 69,3 UAH/kg a ceny kuřecích řízků vzrostly o 29,3 % na 109,7 UAH/kg.

Tak prudký nárůst spotřebitelských cen drůbežího masa je způsoben několika faktory. V období od ledna do července 2020 se spotřebitelské ceny jatečně upravených těl kuřat snížily o 17 % a ceny kuřecích řízků o 22,3 %. Důvodem bylo uzavření hranic související s šířením onemocnění covid-19.

Na jedné straně tak došlo k pozastavení vývozu a na druhou stranu byla omezena domácí spotřeba nízkou kupní silou obyvatelstva. Nárůst cen v lednu až červenci 2021 je tedy způsoben jejich obnovením na úroveň roku 2019.

Dalším důležitým faktorem růstu spotřebitelských cen v období leden až červenec 2021 bylo snížení stavů drůbeže o 3,5 % způsobené rostoucími náklady v důsledku vyšších cen obilovin a krmiv. Další vývoj cen u drůbežího masa bude určen cenami vstupních zdrojů a kupní silou obyvatelstva. Předpokládá se, že do konce roku 2021 by se mohly zvýšit ceny všech druhů drůbežího masa o 3–7 %.

Dne 10. září 2021 byly ve Volyni zaznamenány případy infekce kuřecího (180 kg) a krůtího masa (4 020 kg) virem salmonely. Nakažené maso bylo na Ukrajinu dovezeno z Polska.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme