Zemědělská produkce na Ukrajině ve srovnání s rokem 2022

Podle výpočtů vědců se v roce 2023 může objem výroby hrubých zemědělských produktů na Ukrajině snížit o 2,1 % ve srovnání s rokem 2022.

Toto snížení produkce zemědělských produktů souvisí s pokračováním války na Ukrajině a s problémy, které způsobuje ve vývoji ekonomiky jako celku. Zejména pod vlivem logistických problémů při vývozu zemědělských produktů a klesajících výkupních cen jsou zemědělští producenti nuceni omezovat výrobu nejproduktivnějších druhů produktů, jako je pšenice a kukuřice.

Ilustrační fotografie

Ztráta příjmů zemědělských podniků v roce 2022 a výrazné zvýšení cen zdrojů snižuje možnosti farmářů nakupovat kvalitní osivový materiál a používat dostatečné množství minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Relativně malý pokles objemu výroby je do značné míry způsoben nízkou srovnávací základnou v roce 2022, kdy z důvodu vojenských operací hrubá produkce odvětví klesla o více než čtvrtinu oproti roku 2021.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Očekává se, že hrubá produkce v rostlinné výrobě bude o 2,1 % nižší než v roce 2022. Sklizeň obilovin a luštěnin se oproti loňsku sníží o 11 %. Zároveň se předpokládá nárůst produkce olejnin – sóji (+12,2 %), slunečnice (+6,5 %), řepky (9,1 %).

Podle prognózy vědců z Institutu agrární ekonomiky se objem výroby živočišných produktů oproti roku 2022 sníží o 2,2 % při mírném nárůstu produkce drůbeže (+1,1 %) a poklesu ostatních druhů, například prasat (-2,1 %) a vlny (-30 %).

Celkově lze říci, že podle prognózy vědců bude očekávaná produkce zemědělských produktů v roce 2023 pokrývat vnitřní potravinové potřeby státu. U některých druhů produktů se dokonce zvýší, i když nepřekročí předválečnou úroveň, nicméně to svědčí o stabilitě domácí zemědělské produkce.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme