Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny otevřel dveře agrární spolupráci s Uzbekistánem

Delegace Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívila ve dnech 23.–26. května 2022 Uzbekistán a absolvovala sérii jednání zaměřených na rozvoj vztahů v agrární oblasti.

ZÚ Taškent připravil ve spolupráci s uzbeckými partnery nabitý program, který zahrnoval jednání v Olij Mažlis (Parlamentu Uzbekistánu), na Ministerstvu zemědělství UZ, v Radě farmářů (klíčová oborová organizace), návštěvu zemědělského veletrhu AgroExpo/Agrotech Uzbekistan a také návštěvu zemědělských/potravinářských podniků. Hlavními tématy byly: možnosti rozšíření spolupráce v prioritních sektorech a odstranění stávajících bariér agrárního obchodu (certifikace).

Ilustrační fotografie

Zemědělství a potravinářství jsou jedním z prioritních oborů spolupráce České republiky a Uzbekistánu dle Mapy globálních oborových příležitostí MZV. Podpora vztahů na úrovni zemědělských výborů obou parlamentů je tak vítaným krokem, který bezpochyby přispěje k nastartování vztahů po útlumu způsobeném pandemií covidu-19.

Všechna jednání probíhala v konstruktivním duchu a členové české i uzbecké delegace se snažili projednat aktuální témata i překážky obchodu (např. schválení veterinárních certifikátů pro import násadových vajec do Uzbekistánu, dovoz genetického materiálu, možnosti dodávek zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu, pro řešení problémů sucha a nedostatku vody aj.).

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Česká strana zároveň představila uzbeckému Svazu farmářů možnost realizace projektu ekonomické diplomacie (incomingové mise) zaměřené na agrární spolupráci a pozvala uzbecké partnery k účasti na výstavě Země živitelka 2022. Pozvání na tuto akci bylo z uzbecké strany kvitováno a bezprostředně po uskutečnění návštěvy uzbecké úřady ve spolupráci se ZÚ Taškent začaly přípravy k realizaci uvedené incomingové mise.

Uzbecká strana projevila zájem také o projekty v oblasti pěstování a zpracování chmele a vína, ovoce a zeleniny, pomoc při certifikaci potravin, a nabídla možnosti exportu ovoce a zeleniny, ořechů a sušených plodů do EU.

Česká delegace navštívila několik zemědělských/potravinářských podniků a také veletrh AgroExpo/Agrotech Uzbekistán, který by v příštích ročnících mohl být užitečnou platformou pro prezentaci českých agrárních firem. Strany se dohodly realizovat všechny naplánované akce při aktivním zapojení ZÚ Taškent, Ministerstva zemědělství ČR a využití všech nástrojů ekonomické diplomacie.

S ohledem na aktuální situaci na trhu potravin a celosvětové problémy související s konfliktem na Ukrajině je diverzifikace partnerů a hledání alternativních trhů spolupráce velmi důležitým tématem. Spolupráce s Uzbekistánem (nejen) v agrární oblasti je tak pro české firmy velmi perspektivní.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autorka: Nikola Hrušková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Uzbekistán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme