Zemědělství v Ghaně a exportní příležitosti

Ghanské rodinné zemědělské podniky, které využívají základní technologie, produkují přibližně 80 % celkové produkce v odvětví. Odvětví zemědělství je sice druhým největším zaměstnavatelem, ale na růstu ghanského HDP se podílí nejméně.

Důvodem jsou dva hlavní faktory. Zaprvé, Ghana je pozadu ve využívání moderních technologií v zemědělství. Zadruhé, od koloniální éry struktuře ghanských zemědělských vývozů nadále dominují syrové kakaové boby, které se na devizových příjmech podílejí 60 %. Součástí vládních záměrů maximalizovat přínos tohoto sektoru pro ghanskou ekonomiku je vládní úsilí o resuscitaci zemědělského sektoru prostřednictvím strukturálních reforem, zejména podporou netradičního exportního sektoru a využití mechanizovaných moderních postupů.

V minulosti byly zavedeny programy jako Národní exportní strategie, v současné době existuje program „ Planting for Food and Jobs“. Celkovými cíli většiny těchto programů a politik je modernizovat ghanské zemědělství a zaměřit se na jiné netradiční vývozní plodiny, zejména na kávu a zeleninu, aby toto odvětví co nejvíce přispělo k růstu HDP.

V roce 2020 bylo zemědělcům v rámci programu „Planting for food and jobs“ poskytnuto 806 kusů zemědělských strojů a zařízení. Dále bylo dovezeno jednoduché ruční a středně velké zemědělské vybavení v hodnotě 10 milionů EUR, které mělo být poskytnuto drobným zemědělcům a skupinám zemědělců na základě subvencí.

Vláda také převzala dodávku 1000 sklizňových strojů na rýži a 700 multifunkčních mlátiček určených k distribuci pěstitelům rýže, aby zefektivnili sklizeň. V roce 2021 chce vláda pořídit další zemědělské stroje a zařízení v hodnotě zhruba 30 milionů amerických dolarů, které rozdělí zemědělcům na podporu rozvoje mechanizace.

V odvětví kakaa bylo pro potenciální investory vytvořeno několik příležitostí. Ve svém rozpočtovém prohlášení z roku 2021 vláda uvedla, že jejím střednědobým cílem pro odvětví kakaa je podporovat přidané hodnoty a rozšiřovat zpracování kakaa v zemi. V důsledku toho zahájila vláda politiku, která podněcuje soukromý sektor k zakládání zpracovatelských závodů, které by zpracovávaly surové kakaové boby a přidávaly jim tak na hodnotě.

Úvěrový nástroj AfDB představený vládou má rovněž poskytnout revolvingový fond provozního kapitálu na podporu kvalifikovaných domácích zpracovatelů s cílem podpořit domácí industrializaci kakaa.

V zájmu rozšíření devizové základny byla větší pozornost věnována rovněž růstu a rozvoji odvětví kávy. Vláda zavedla program rozvoje kávy na podporu růstu tohoto odvětví. Program, v jehož čele stojí Ghanská rada pro kakao, již vedl ke zdvojnásobení produkce na více než 12 000 tun ročně při výnosech kolem 1,4 tuny na hektar.

Ghana se snaží zvýšit produkci kávy o více než 300 %. Celosvětově se hodnota kávového průmyslu odhaduje na 100 miliard amerických dolarů, přičemž Afrika vydělává jen asi 2 % této částky, přestože je kontinent předním výrobcem a původním domovem kávy. Ghanská vláda je proto odhodlána zintenzivnit efektivní zapojení soukromého sektoru do hodnotového řetězce.

Africká kontinentální zóna volného obchodu (AfCFTA) vytvořila pro vnitroafrický obchod příležitost k otevření trhů pro zemědělskou produkci. Vzhledem k tomu, že Ghana stojí v čele modernizace zemědělského sektoru, přidává hodnotu svému kakau a dalším přírodním zdrojům a zvyšuje investice do odvětví kávy, bylo vytvořeno vhodné prostředí pro potenciální investory, aby využili nejen ghanského trhu, ale i afrického trhu jako celku.

Pro české firmy a investory jsou zde možnosti zajištění zemědělských strojů a zařízení. Nabízí se možnost poskytovat krmivo pro drůbež a stroje na přípravu krmiv pro ryby, jakož i přípravu kakaových bobů na vývoz a zpracování pro místní cukrářství. Ghana chce do značné míry spoléhat na soukromý sektor, proto se otvírá příležitost pro soukromé investice.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme