Žen s živnostenským oprávněním v Česku během pandemie rychle přibývá

Ačkoli prožíváme již druhý složitý rok s koronavirem, počty podnikatelů a podnikatelek s živnostenským oprávněním se i v letošním roce zvýšily. Rostoucí trend podnikání žen a zájem o provozování vlastní živnosti je patrný už šestým rokem. Loni podnikalo přes 756 tisíc žen s více než milionem živnostenských oprávnění.

Za tři čtvrtletí letošního roku se jejich počet zvýšil téměř o více než 11 tisíc. Vyplývá to ze srovnávací analýzy, kterou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) každoročně připravuje v rámci dlouhodobého projektu „Podnikavá žena“, jež podporuje podnikatelky na jejich startu a v jejich dalším růstu. Data poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Podnikání během pandemie covid-19

Přes velmi obtížné období koronavirové krize se za rok 2020 výrazně zvýšil počet podnikajících mužů a žen o zhruba14 tisíc, respektive 11 tisíc oproti předchozímu roku. Růst počtů se stejnou dynamikou pokračoval i v průběhu prvních tří čtvrtletí letošního roku – počet byl vyšší o zhruba 35 tisíc podnikajících mužů a zhruba 20 tisíc podnikajících žen než na konci roku 2020.

V roce 2021 měli muži zaregistrováno celkově dvakrát více živnostenských oprávnění, než ženy; v případě koncesovaných živností dokonce třikrát více a řemeslných živností dokonce čtyřikrát více. Oproti tomu ženy měly zaregistrováno o asi 10 tisíc více vázaných živností než muži.

Na vlastní živnost přechází mnoho lidí, které zaměstnavatel během pandemie propustil

Struktura typů podnikání je v případě mužů i žen obdobná. V obou skupinách výrazně převažují volné živnosti nad ostatními typy živností; u žen jde dokonce o dvoutřetinovou převahu (67,1 %), zatímco u mužů „pouze“ o 53,5 % všech živností. V případě mužů živnostníků je rovněž velký podíl řemeslných živností – třetina všech typů živností (33,1 %); i v případě žen hrají řemeslné živnosti důležitou roli v jejich celkovém živnostenském podnikání s podílem 15,8 %.

Za prvních devět měsíců letošního roku se i přes složité období podnikání zvýšil počet živnostenských oprávnění mužů i žen. Toto zvýšení počtů lze mimo jiné připisovat též na vrub skutečnosti, že řada mužů a žen, kteří ztratili práci v důsledku omezení činnosti firem kvůli pandemii covid-19, si zřídila své individuální podnikání.

Nejpodnikavější je Praha

Nejvíce mužů i žen živnostensky podnikalo v roce 2020 i v 1.-3. čtvrtletí 2021 v Praze, v případě mužů to bylo 16,1 % z celkového počtu, v případě žen o něco více (18,7 %). Jen nepatrně méně mužů, než v Praze podnikalo v regionu Jihovýchod, v případě žen byl tento region rovněž na druhém místě. Naopak nejméně podnikajících mužů podnikalo v regionech Severozápad a Moravskoslezském. V případě žen šlo o identickou situaci – nejméně podnikatelek bylo v obou uvedených regionech.

Šárka Ošťádalová, místopředsedkyně představenstva AMSP ČR, ke zpracované analýze uvádí: „Máme velkou radost, že i přes velmi obtížné období pandemie covid-19 se za rok 2020 výrazně zvýšil počet podnikajících žen oproti předchozímu roku a tento trend dále pokračuje i v prvních třech čtvrtletí roku 2021. Co trochu kazí tuto pozitivní zprávu, je fakt, že řada nově registrovaných podnikatelek se k vlastnímu podnikání odhodlala až poté, co přišla o práci z důvodu omezení činnosti zaměstnavatele v důsledku covid-19.“

Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO doplňuje: „Velmi dobře si uvědomujeme, jak obtížné je pro řadu podnikatelů v současné době provázené řadou koronavirových opatření udržet své živnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží v maximální možné míře podnikatelům pomoci poskytováním covidových podpor.“

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme