Ženy málo pronikají do vedení firem, raději podnikají

Různé průzkumy ukazují, že jako manažerky se ženy v Česku prosazují stále poměrně nevýrazně. Naopak podnikání často láká ženy po mateřské dovolené nebo po padesátce.Najít ženu ve vedení české firmy je stále spíše výjimka. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode ve statutárních orgánech českých firem jen v sedmi ze 468 analyzovaných odvětví převládají ženy. Nejvyšší zastoupení mají v oborech podnikání, které jsou „ryze ženské“: předškolní vzdělávání (74,65 procent žen)a denní péče o děti (69,68 procent).

Mezi další obory s převahou žen patří kadeřnické a kosmetické služby (57,14 procent), vzdělávání v jazykových školách (56,60 procent), všeobecná ambulantní zdravotní péče (56,62 procent), zubní péče (53,15 procent) a činnosti související se zdravotní péčí (52,79 procent).

Naopak muži mají nejsilnější zastoupení v technických oborech, úplně nejvíce pak v oblasti poskytování přístupu k internetu, kde je jen 8 procent žen.

V řadě oboru je však zastoupení mužů a žen téměř vyrovnané, i když muži převažují. „Zatímco ženy mají vysoký podíl v maloobchodu s farmaceutickými přípravky (48,65 procent), fotografickými potřebami (41,05 procent), kosmetickými výrobky (40,13 procent) a textilem (39,21 procent), muži ovládají maloobchod s telekomunikačním zařízením (12,39 procent žen), s počítači a softwarem (12,57 procent žen) a velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou (12,77 procent žen),“ porovnává analytik společnosti Bisnode Milan Petrák.

„Vyšší podíl žen lze sledovat u většiny odvětví souvisejících s trávením volného času, jako jsou činnosti pro osobní a fyzickou pohodu (45,39 procent), činnosti cestovních kanceláří (41,56 procent) a činnosti cestovních agentur (41,40 procent),“ doplnil Milan Petrák. Obavy z rozhodování

Bez ohledu na obory je zastoupení žen ve vedení českých firem výrazně menší. Ve statutárních orgánech největších tuzemských firem je jen 10,4 procenta žen, u českých podniků kótovaných na burze je to pak jen kolem 5 procent.

„Problém je, že ženy mají často obavu vzít si slovo při rozhodování ve firmách, a to je potřeba změnit. Musíme u žen budovat sebevědomí a sebedůvěru,“ říká Biljana Weber, šéfka české pobočky společnosti Microsoft. Právě požadavky na současné manažery přitom podle ní nahrávají právě ženám.

Lídr pro dnešní dobu by podle Biljany Weber měl být za všech okolností profesionální, transparentní, učenlivý, otevřený novým věcem a každého si vážit stejnou měrou. Potřeba těchto vlastností do určité míry nahrává ženám a jejich přirozeným kvalitám.

„Často nacházíme ty správné talenty na vedoucí pozice právě mezi ženami. Diverzita není něco, čeho by se ženy nebo firmy měly bát,“ dodává Marek Huml ze společnosti Stanton Chase, mezinárodní společnosti zaměřené na budování manažerských týmů.

Kromě vedení firem mají technologické firmy často problém získat ženy i na další pozice. Podle Biljany Weber to může vyplývat ze současného systému vzdělání. Podle průzkumu, který společnost Microsoft provedla ve dvanácti evropských zemích průzkum mezi ženami a děvčaty ve věku od 11 do 30 let, totiž vyplynulo, že většina dívek ve věku 11 let má o technické či vědecké obory zájem, ten však kolem patnáctého roku zájem opadá.

„Panují určité stereotypy o povaze práce v IT. Také si myslím, že chybí vzory. Když se dětí zeptáte, jaké znají špičkové vědce, jmenují samé muže, možná několikrát zazní jen jméno Marie Curie, ale to je vše. Takže potřebujeme více vzorů,“ upozorňuje Biljana Weber.

Více času chtějí trávit doma

Jenže vyhlídky na větší zapojení žen do pracovního procesu nejsou zrovna růžové. A netýká se to jen oblasti IT. Podle mezinárodního průzkumu společnosti ManpowerGroup mezi příslušníky takzvané generace Y ženy do budoucna plánují strávit více času doma, aby se mohly starat o ostatní, tedy o děti, starší příbuzné, partnery, a dokonce i více působit v rámci dobrovolnictví.

Navíc ženy stále méně láká působit ve firmách, které jsou založeny pouze na vykazování čísel a nedokáží navázat vztah se zaměstnanci. „Vrcholoví manažeři musí přijmout osobní odpovědnost a převzít roli tvůrců změny. Důležité je, aby budovali důvěru a ukazovali, že formují budoucnost a jsou v kontaktu s lidmi, které zaměstnávají, a komunitami, v nichž působí,“ upřesnila Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz.

Celosvětově pracuje jen 54 procent žen ve srovnání s 81 procenty mužů. Podle počtu žen v rozhodovacích a manažerských pozicích je podle průzkumu The Global Gender Gap Report 2016 Česká republika na 74. místě ze 144 zemí, z hlediska mzdové rovnosti za stejnou vykonanou práci dokonce až na 110. místě.

Možná i kvůli těžší možnosti realizovat se ve velkých firmách vstupují ženy více do podnikání. Podle analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) za posledních pět přibylo v absolutních číslech 46 000 podnikatelek, zatímco počet podnikatelů stagnoval. Až do roku 2012 byl přitom trend opačný a do podnikání vstupovalo více mužů než žen.

Po mateřské a před důchodem

Jen za poslední rok vzrostl počet podnikatelek ve všech regionech, zatímco muži-podnikatelé zvýšili svůj počet pouze v polovině krajů. „Každý rok cítíme větší zájem ze strany žen o podporu jejich malého podnikání. Nejvíce se jedná o skupinu žen po mateřské dovolené, které se nevracejí do svých zaměstnání, které hledají flexibilitu a chtějí vice naplňovat své dovednosti a zkušenosti a zvládnout rodinu a práci,“ říká Eva Vašková Čejková, členka dozorčí rady AMSP ČR.

„Silnou skupinou jsou pak také ženy 50+, které se často rozhodnou samy pro změnu anebo již nemohou na trhu najít uplatnění, dodává Eva Vašková Čejková. Nejvíce žen podniká v Praze, následuje jihovýchodní a severovýchodní část republiky. Zatímco u mužů je živnost volná zastoupena přibližně polovinou, u žen to jsou dvě třetiny. Stejně tak ženy mají dvojnásobně větší podíl vůči mužům ve vázané činnosti. Naopak u mužů je třetinově zastoupena živnost řemeslná, zatímco u žen jde jen o necelých 15 procent.

Nejčastějšími obory, kde ženy začínají podnikat, jsou oblasti sociálních služeb, ekonomických služeb, odborné projektové činnosti, maloobchodní aktivity nebo malé restaurace. Ženy zakládají mateřské školky, provozují fitness centra, kosmetické salony, ale nebojí se ani drobné výroby a konzultační činnosti.

Ženy téměř dohánějí muže

V České republice v současnosti podniká jako fyzická osoba téměř 2,1 milionu lidí. Z toho je 35 procent žen a 65 procent mužů. Počet podnikatelek tak v současnosti přesahuje 730 tisíc. Mezi ženami přitom obliba této formy podnikání v posledních letech roste rychleji než u mužů. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF.

Z celkového počtu žen s oprávněním podnikat jako fyzická osoba jich téměř pětina (19 procent) začala podnikat v posledních 5 letech a podobný počet (18 procent) podniká 6 až 10 let. V posledních letech se tak zájem žen o podnikání zvyšuje. Ze všech podnikatelských oprávnění pro muže jich bylo pouze 14 procent založeno v posledních 5 letech a 15 procent podnikajících mužů má toto oprávnění 6 až 10 let. Zatímco podíl začínajících fyzických osob podnikatelů na celé skupině podnikajících mužů se postupně snižuje, u žen tento poměr naopak roste.

„Podíváme-li se například na letošní nově vzniklá oprávnění, zjistíme, že ve věkové skupině od 41 let výše se počet nově vznikajících oprávnění u mužů a žen téměř srovnal. V dalších letech se tak za určitých okolností můžeme dočkat i toho, že se v této skupině bude do podnikání pouštět více žen než mužů,“ uzavírá Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF Czech Credit Bureau.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Management | Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme