Zhodnocení programů cílené ekonomické migrace

Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek společně se zástupci dalších resortů, zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a agenturou CzechInvest vyhodnotili 14. října 2019 programy cílené ekonomické migrace.Navýšení kapacity Programu Ukrajina (dříve Režim Ukrajina) na 40 000 žádostí ročně vedlo k výraznému snížení čekací doby. „Na podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátu ČR ve Lvově se už nečeká 115 dnů, ale jen 46, a lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Očekáváme, že žadatelé budou v nejbližší době čekat i méně než 40 dnů,“ uvedl po jednání náměstek Smolek. Měsíčně GK Lvov přijme až 3 334 žádostí o zaměstnaneckou kartu.

Plně je využívána kapacita Programu Srbsko, Mongolsko a Filipíny, které existují již více než 1 rok. Pozitivně jsou vnímány také nově zavedené programy cílené ekonomické migrace pro Bělorusko, Moldavsko, Černou Horu, Kazachstán a Indii, v rámci kterých je stále volná kapacita pro příjem zaměstnanců. „V tuto chvíli se neuvažuje o zařazení dalších zemí do těchto programů, kapacita je dostatečná,“ dodal Smolek.

Jako přínosné se ukázalo i zavedení Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance a Programu pro klíčový a vědecký personál, které byly v uplynulých letech pilotně využívány pro Ukrajinu a Indii. Vzhledem k zájmu ČR o vysoce kvalifikované odborníky byly tyto programy od 1. září 2019 rozšířeny celosvětově.

Pravidelná setkání se zaměstnavateli jsou velkým přínosem jak z pohledu sdílení informací a předvídání trendů či požadavků českých podnikatelů, tak z pohledu řešení aktuálních problémů provozního charakteru, jejichž cílem je maximální zefektivnění všech procesů cílené ekonomické migrace a urychlený příchod zaměstnanců z vybraných třetích zemí do ČR.

• Teritorium: Asie | Evropa | Mongolsko | Srbsko | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme