Zhodnocení vztahů ČR a zemí subsaharské Afriky za rok 2020

Vedoucí českých zastupitelských úřadů v zemích subsaharské Afriky se dne 13. ledna 2021 sešli pod vedením náměstka ministra zahraničních věcí ČR Martina Tlapy k pravidelné výroční poradě. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se porada konala ve virtuálním prostoru. Účastníci diskutovali pokrok ve vztazích České republiky s africkými zeměmi v uplynulém roce a výhledy na následující období včetně předsednictví ČR v Radě Evropské unie v roce 2022.

Náměstek Tlapa poděkoval velvyslancům i všem pracovníkům zastupitelských úřadů za aktivní a kolegiální přístup k řešení obtížných situací, které s sebou přináší pandemie covidu-19. Ocenil mimořádné úsilí úřadů při náročných repatriacích českých občanů ze zemí subsaharské Afriky.

Vláda České republiky schválila v loňském roce tříletý Program na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe. Částkou 100 mil. Kč pro rok 2020 přispěla Česká republika na zvládnutí pandemie v afrických zemích, které čelí závažným ekonomickým a sociálním důsledkům.

Díky rychlé reakci Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů v Africe se podařilo připravit deset projektů na dodávku zdravotnického zařízení a vybavení do sedmi zemí Afriky (Etiopie, Ghany, Jihoafrické republiky, Maroka, Nigérie, Tuniska a Zambie).

Nebylo sice možné udržet stejnou dynamiku osobních kontaktů, nicméně s velkou intenzitou probíhala on-line jednání. Z důvodu omezených možností cestování se velmi rychle podařilo přejít na systém tzv. webinářů, díky nimž se pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí uskutečnila mnohá jednání mezi českými a africkými podnikateli.

Ve druhé části porady se velvyslanci v diskuzi s náměstkem Martinem Tlapou a státním tajemníkem Miloslavem Staškem seznámili se systémovými opatřeními, kterými Ministerstvo zahraničních věcí a státní správa jako celek reaguje na nové podmínky svého fungování v pandemickém a post-pandemickém období.

Proběhla výměna názorů na aktivity ČR na africkém kontinentu v roce 2021. Diskutovalo se rovněž o úkolech a prioritách v oblasti rozvojové spolupráce, ekonomické diplomacie a spolupráce s mezinárodními ekonomickými organizacemi.

Česká rozvojová agentura dosáhla v roce 2020, navzdory pandemii, svého nejlepšího výsledku a realizovala 160 projektů v rekordní hodnotě přes 450 mil. Kč. Úspěšné projekty zaměřené na zlepšení socioekonomických podmínek obyvatelstva a plnění Cílů udržitelného rozvoje realizovala Česká rozvojová agentura v úzké spolupráci s velvyslanectvími ČR i ve dvou prioritních zemích v Africe, Etiopii a Zambii.

Diskuze o českých prioritách ve vztazích se subsaharskou Afrikou se zvláštním důrazem na oblast Sahelu, který je klíčový pro bezpečnost České republiky i Evropy, probíhala ve světle blížícího se předsednictví ČR v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí

Doporučujeme