Video

Živě: Porada ekonomických diplomatů 2023

Ekonomičtí, zemědělští a vědečtí diplomaté z českých zastupitelských úřadů a zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest se po roce opět setkávají v Praze při příležitosti každoroční porady ekonomických diplomatů.

Porada proběhne ve dnech 26. – 30. 6. 2023. Tematicky se zaměří na prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí v kontextu proměny světové ekonomiky v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině, ale také na větší důraz při podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Ministr Lipavský zahájil každoroční poradu ekonomických diplomatů | MZV ČR

Pondělní program, který zahájí ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, můžete sledovat v přímém přenosu od 8:10.

Ministři a další představitelé resortů zapojených do aktivit ekonomické diplomacie, ředitelé agentur na podporu exportu a investic, předsedové nejvýznamnějších podnikatelských reprezentací, sektorových organizací či asociací, finančních institucí, renomovaní ekonomové, zástupci institucí na podporu výzkumu, vývoje a inovací a soukromého sektoru budou v průběhu dne diskutovat o výhledu české ekonomiky, nástrojích na podporu exportu, trendech zahraničního obchodu a aktuálních tématech v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie i pracovních úspěších předchozího roku a také o nových výzvách, kterým budou čeští ekonomičtí diplomaté čelit v následujícím období.

Ministerstvo zahraničních věcí své priority a úkoly pro českou ekonomickou diplomacii sdělí ekonomickým diplomatům v rámci 5 moderovaných diskuzních bloků věnovaných

  • prioritám vlády ČR v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie a podpory exportu
  • spolupráci vládních rezortů a zastupitelských úřadů při podpoře vnějších ekonomických vztahů ČR
  • spolupráci státu a podnikatelských reprezentací při podpoře ekonomických zájmů ČR v zahraničí
  • výhledu ekonomiky ČR, trendech v mezinárodním obchodě a financování exportu
  • podpoře exportu, investic a turismu.

Cílem konference je výměna informací mezi ústředím a ekonomickými diplomaty z českých zastupitelských úřadů v zahraničí o novinkách v oblasti prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí, aktuální ekonomické situaci v Česku a jejím výhledu. Každoročně dochází také ke zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů zapojených do podpory vnějších ekonomických vztahů a diskuzi k plánům na nadcházející období v rámci mezirezortní spolupráce v této oblasti. Pohled na formy státní podpory exportu nabídnou i zástupci českých firem. Nedílnou součástí je zhodnocení celoroční práce ekonomických diplomatů.

Zdroj: MZV ČR, ČTK

Program porady ekonomických diplomatů

08:10 – 8:30 Zahájení konference a přivítání účastníků

Zahajuje: Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí

08:30 – 09:30 Priority vlády ČR v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie a podpory exportu

Moderuje: Vít Pohanka

Vystupující: Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace

Jiří Kozák, první náměstek ministra zahraničních věcí

Marek Mora, náměstek ministra financí

David Müller, sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

09:45 – 11:00 Spolupráce vládních rezortů a zastupitelských úřadů při podpoře vnějších ekonomických vztahů ČR

Moderuje: Helena Šulcová

Vystupující: Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

Martin Kupka, ministr dopravy

Daniel Blažkovec, náměstek ministryně obrany

Jiří Šír, vrchní ředitel Sekce EU a zahraničních vztahů, Ministerstvo zemědělství ČR

Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí

11:15 – 12:30 Spolupráce státu a podnikatelských reprezentací při podpoře ekonomických zájmů ČR v zahraničí

Moderuje: Vít Pohanka

Vystupující: Otto Daněk, předseda představenstva Asociace exportérů

Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků

Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Veronika Stromšíková, ředitelka, Odbor kontrolních politik MZV ČR

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR

12:30 – 12:35 Slavnostní předávání certifikátů studentům VŠE

13:45 – 15:15 Výhled ekonomiky ČR, trendy v mezinárodním obchodě a financování exportu

Moderuje: Helena Šulcová

Vystupující: Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady

David Havlíček, předseda představenstva EGAP

Helena Horská, členka Národní ekonomické rady vlády

Daniel Krumpolc, předseda představenstva a generální ředitel ČEB

Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky

15:30 – 17:00 Podpora exportu, investic a turismu

Moderuje: Vít Pohanka

Vystupující: Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade

Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism

Michal Hon, předseda představenstva společnosti Aircraft Industries

Leon Jakimič, prezident společnosti Lasvit

Petr Očko, pověřený vedením agentury CzechInvest

Ondřej Soška, generální komisař české účasti na EXPO 2025

Doporučujeme